Zdjęcie zagranicznego mikrobusa pchanego przez troje młodych ludzi.

United Partners i Unia Europejska prezentują projekt „Misja: historia spójności” – przełomowe przedsięwzięcie komunikacyjne 

 SOFIA, Bułgaria–(BUSINESS WIRE)– Podejmując śmiały krok w kierunku połączenia innowacji cyfrowych z narracją na najniższym szczeblu, United Partners, wiodąca agencja PR, oraz Komisja Europejska – DG REGIO mają przyjemność poinformować o zapoczątkowaniu projektu „Misja: historia spójności”. Ta pionierska kampania informacyjna obrazuje istotną zmianę strategii komunikacyjnej dotyczącej unijnej polityki spójności, która odtąd uwzględniać będzie nowatorskie metody i różne kanały komunikacyjne. Kampania jest oparta wyłącznie na udziale influencerów w skali nano, mikro i makro, którzy będą odpowiedzialni za opracowywanie i szerzenie autentycznych treści ukierunkowanych przede wszystkim na sferę cyfrową.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj:   https://www.businesswire.com/news/home/20240220052213/pl/.

Projekt rozpocznie się w Bułgarii – kraju, który od lat należy do grona największych beneficjentów funduszy w ramach polityki spójności UE – a następnie zostanie wdrożony w Polsce, Holandii i Portugalii. Każdy etap procesu będzie prezentował wielowymiarowy wpływ finansowania UE, koncentrując się na kluczowych osiągnięciach, takich jak zmniejszanie nierówności, wzrost zatrudnienia i wspieranie modernizacji gospodarczej.

Dołącz do „Bractwa Spójności”: dynamicznego grona wyselekcjonowanych influencerów, którzy wezmą udział w 10-dniowym maratonie narracyjnym. Omawiając 12 transformacyjnych projektów zrealizowanych w czterech krajach UE, ta różnorodna grupa nawiąże dialog z uczestnikami projektu, by stworzyć kalejdoskop lokalnych historii. Misja? Zaprezentować rzeczywiste skutki Funduszu Spójności UE z perspektywy jego bezpośrednich beneficjentów. Już wkrótce będzie można zobaczyć dynamiczny zestaw filmików na żywo, niepozowanych zdjęć, historii na Instagramie, ciekawych wywiadów i publikacji na TikToku.

Wykorzystując urok gier komputerowych, te bogate historie zyskają życie w nowoczesnej „Wirtualnej Redakcji Misji” oraz w tętniących życiem kanałach „Bractwa Spójności” w mediach społecznościowych. Strategia nie ma na celu jedynie rozpowszechniania informacji, lecz zakłada również stworzenie ruchu, dzięki któremu więcej obywateli rozpozna i doceni transformacyjny potencjał polityki spójności UE, prezentowany nie tylko przez instytucje, ale również przez jej rzeczywistych beneficjentów.

Współpraca United Partners-UE wykracza poza tradycyjną realizację projektu. Stanowi kreatywną wyprawę podkreślającą różnorodny kalejdoskop społeczno-gospodarczy czterech państw członkowskich UE zjednoczonych w misji na rzecz pozytywnych zmian, eliminowania luk i poprawy jakości życia swoich obywateli. „Misja: historia spójności” to więcej niż tylko kampania – to cyfrowa podróż, której odbiorcy za pomocą mediów wirtualnych odwiedzą różne kraje, aby bezpośrednio poznać projekty przyczyniające się do zmian w Europie.

Media społecznościowe:

Instagram

Facebook

Wirtualna redakcja:

Wirtualna Redakcja Misji

Uwaga: Projekt sfinansowany przez Unię Europejską. Perspektywy i opinie wyrażane w ramach projektu odzwierciedlają wyłącznie poglądy ich autorów i mogą nie stanowić poglądów Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ finansujący nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com:   https://www.businesswire.com/news/home/20240220052213/pl/.

Źródło: United Partners

Źródło informacji: Business Wire