Kina, teatry i filharmonia

KINA

Kino BAJKA System DOLBY SR
Lublin,  ul. Radziszewskiego 8
tel. 81 533-88-72,
e – mail: bajka@kina.lublin.pl

MULTIKINO

Lublin, Aleja Spółdzielczości Pracy 36B
Infolinia dla klientów – tel. 41 26 72 367
e-mail: lublin@multikino.pl

TEATRY

Teatr im. Juliusza Osterwy

Lublin, ul. Narutowicza 17
tel. 81 532 42 44
e-mail: biuro@teatrosterwy.pl

Teatr Muzyczny

Lublin, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 532 76 13
e-mail: sekretariat@teatrmuzyczny.eu

Teatr Stary w Lublinie

ul. Jezuicka 18, 20-113 Lublin
tel: 81 466 59 25
info@teatrstary.eu

Brama Grodzka – Teatr NN

Lublin, ul. Grodzka 21
tel. 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl

Teatr im. Ch. Andersena

Lublin, Plac Teatralny 1
tel.: 48 81 532 16 28
e-mail: info@teatrandersena.pl

Teatr Gardzienice

Lublin, ul. Grodzka 5 A
tel. 81 5821398
e-mail: office@gardzienice.org

Teatr ITP
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

kom. 691 760 422
e-mail: marlach@poczta.onet.pl

FILHARMONIA

 

Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie 

Lublin, ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
tel. 81 53-15-112, 81 53-15-118
e-mail: bilety@filharmonialubelska.pl