Urzędy i Instytucje

Urzędy i Instytucje w Lublinie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Starostwo Powiatowe

Lubelski Urząd Wojewódzki

Urząd Miasta

Miejski Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Pierwszy Urząd Skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy

Trzeci Urząd Skarbowy

Lubelski Urząd Skarbowy

Regionalna Izba Obrachunkowa

Urząd Statystyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Oddział

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki

Urząd Celny

Poczta Polska Centrala

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie Delegatura

Archiwum Państwowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Instytut Pamięci Narodowej Oddział

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy

Kuratorium Oświaty

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Lubelska Izba Lekarska

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Lubelska Izba Rolnicza

Lubelski Ośrodek Samopomocy

Lubelski Oddział Okręgowy PCK

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Obwodowy Urząd Miar

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Okręgowy Urząd Górniczy

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polska Akademia Nauk Oddział

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Oddział

Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy

Urząd Dozoru Technicznego Oddział

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura

Urząd Regulacji Energetyki Wschodni Oddział Terenowy

Urząd Transportu Kolejowego Oddział

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Inspektorat Farmaucetyczny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

Zarząd Dróg Wojewódzkich

 

 

ul. Artura Grottgera 4; tel: 81 441 66 00

ul. Spokojna 9; tel: 81 538 66 03

ul. Spokojna 4; tel: 81 742 41 00

Plac Łokietka 1; tel: 81 466 10 00

ul. Niecała 14; tel: 81 466 52 00

ul. Obywatelska 4; tel: 81 463-53-00

ul. Mełgiewska 11; tel: 81 745 18 16

ul. Szeligowskiego 24; tel: 81 452 23 00

ul. Sądowa 5; tel: 81 464 23 10

ul. Szeligowskiego 24; tel: 81 452 24 00

ul. Narutowicza 56; tel: 81 535 04 77

ul. Tomasza Zana 38; tel: 81 531 88 30

ul. Karłowicza 4; tel: 81 467 91 27

ul. Leszczyńskiego 48; tel: 81 533 20 51

ul. T. Zana 36-38c; tel: 22 560 16 00

Dr. Męcz. Majdanka 12; tel: 81 759 34 10 

ul. Szkolna 16; tel: 81 53-10-504/510

ul. Koryznowej 2D; tel: 81 53-10-505

ul. Energetyków 22; tel: 81 748 42 30

ul. Krak. Przedmieście 50; tel: 801 333 444

 

ul. Narutowicza 73; tel: 81 521 34 99

ul. Jezuicka 13; tel: 81 532 80 71

ul. Ogrodowa 21; tel: 81 532 70 61

ul. Wodopojna 2, tel: 81 536 34 01

ul. Rynek 2; tel: 81 532 80 11

ul. Spokojna 9B; tel: 81 532 17 24

ul. Karłowicza 4; tel: 81 532-21-12

ul. 3-go Maja 6; tel: 81 538 52 00

ul. Dominikańska 5; tel: 81 532 92 41

ul. Chmielna 4; tel: 81 536 04 50

ul. Tarasowa 3/U4; tel: 81 742 85 10

ul. Pogodna 50A; tel: 81 443 60 71

ul. Grodzka 14; tel: 81 525 28 43

ul. Puchacza 6; tel: 81 532 08 27

ul. Okopowa 7; tel: 81 461 31 20

ul. Krak. Przedmieście 10; tel: 81 743 62 24

ul. Strzelecka 1; tel: 81 746 90 95

ul. Czechowska 3 a; tel: 81 536 67 67

ul. Południowa 5; tel: 81 710 45 61

ul. Magnoliowa 2; tel: 81 742 15 01

ul. Diamentowa 6; tel: 81 744 03 26

Al. Piłsudskiego 13; tel: 81 537 11 31

ul. Kunickiego 59; tel: 81 466 76 00

Plac Litewski 2; tel: 81 475 62 00

ul. Hipoteczna 3/10; tel: 81 532 29 49

ul. Chopina 5; tel: 81 532 47 73

ul. Czechowska 4; tel: 81 534 70 31

ul. Bazylianówka 46; tel: 81 710 65 00

ul. Diamentowa 2; tel: 81 528 76 50

ul. Leszka Czarnego 3; tel: 81 531 03 00

Al. Witosa 1; tel: 81 745 52 13

Dr. Męcz. Majdanka 6; tel: 81 749 57 00

ul. Zana 38 C; tel: 81 743 40 43

ul. Ochotnicza 10; tel: 81 532 54 48

Al. Józefa Piłsudskiego 13; tel: 81 476 22 01

ul. Bernardyńska 3; tel: 81 516 56 50

ul. Wojciechowska 5; tel: 81 742 46 49

ul. Magnoliowa 4; tel: 81 532 22 18

ul. Zana 38 C; tel: 81 528 07 47

ul. Nowy Świat 3; tel: 81 532 06 15

ul. Lubomelska 1-3 (VI p.); tel: 81 534-71-84

ul. Obywatelska 13; tel: 81 718 62 01

ul. Diamentowa 2; tel: 81 740-69-71

Dr. Męcz. Majdanka 50; tel: 81 744 28 85

ul. Artura Grottgera 4; tel: 81 44 16 600

ul. Nałęczowska 27; tel: 81 533 00 34

ul. Archidiakońska 4; tel: 81 532 90 35

ul. Karłowicza 4; tel: 81 531 03 00

ul. Uniwersytecka 4; tel: 81 532 83 52

ul. Turystyczna 7 a; tel: 81 749 53 00