Lubelska Trasa Podziemna

Trasa podziemna biegnąca pod Starym Miastem w Lublinie stanowi zespół XVI i XVII wiecznych piwnic prowadzących od lochów Trybunału Koronnego przez Rynek, ulicami Złotą i Archidiakońską, aż do Placu po Farze.

Wiedzie przez 14 sal o zróżnicowanej powierzchni od 12 do 50 m2. Trasa powstała w wyniku połączenia części licznych staromiejskich piwnic, będących w przeszłości składami kupieckimi.W salach na całej długości trasy rozstawione są makiety obrazujące najważniejsze okresy rozwoju Lublina – od czasów plemiennych, przez XIV wieczne miasto otoczone murami, do ok. 1670 roku.
Cała trasa jest swojego rodzaju podróżą przez najważniejsze dla miasta wydarzenia.
Chcemy ukazać momenty największej chwały i splendoru miasta: sławne lubelskie jarmarki, czy zawarcie Unii Lubelskiej, jak i tragiczne wydarzenia z historii: pożary, epidemie, najazdy. Przejście przez lochy ma wprowadzić nas w otchłań prawie 1000 – letniej historii Lublina. Makiety pozwalają na łatwiejsze zrozumienie logiki powstawania i rozwoju Lublina.
Udostępnienie trasy turystycznej dla turystów nastąpiło w 2006 roku.

ORGANIZATOR ZWIEDZANIA
Ośrodek ,,Brama Grodzka – Teatr NN”,
20 -112 Lublin, ul. Grodzka 21
tel. +48 81 532 58 67
e-mail: teatrnn@tnn.lublin.pl
www.tnn.lublin.pl

Informacja i rezerwacja:
+48 81 534 65 70
+48 600 502 930

Informacje praktyczne:
W sezonie letnim [od 1 maja do 31 października] trasa dostępna przez cały tydzień.
Wejścia tylko o określonych godzinach:
od poniedziałku do piątku: 10.00; 12.00; 14.00; 16.00
od soboty do niedzieli: 12.00; 13.00; 14.00; 16.00; 17.00
W przypadku grup zorganizowanych (powyżej 10 osób) konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
Dla turystów indywidualnych zalecana rezerwacja ze względu na dużą ilość zwiedzających.

W sezonie zimowym trasa dostępna przez cały tydzień.
Grupy zorganizowane zapraszamy [po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej]
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w sobotę i niedzielę o godzinach : 12.00 13.00 14.00 16.00

Istnieje możliwość zwiedzania wieczornego w świetle pochodni.

Długość trasy – ok. 300 m.
Czas zwiedzania – ok. 45 min.

UWAGA ! Trasa dostępna dla dzieci powyżej 3 lat
Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem.
Zalecane wygodne, sportowe obuwie i cieplejsze okrycie latem.