Bezpieczeństwo

Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska w Lublinie

POLICJA

 • Wojewódzka Komenda Policji – ul. Narutowicza 73 – tel: 81 532 01 01
 • Miejska Komenda Policji – ul. Północna 3 – tel: 81 535 43 05
 • I Komisariat Policji – ul. Okopowa 2b – tel: 81 535 45 73
 • II Komisariat Policji – ul. Walecznych 1 – tel: 81 535 45 72
 • III Komisariat Policji – ul. Kunickiego 49a – tel: 81 535 58 00
 • IV Komisariat Policji – ul. T. Zana 45 – tel: 81 535 48 00
 • V Komisariat Policji – ul. Koncertowa 4a, tel. (81) 535 47 00
 • VI Komisariat Policji – ul. Gospodarcza 2 – tel: 81 535 46 61
 • VII Komisariat Policji – ul. Wyżynna 18, tel. (81) 535 49 20
 • VIII Komisariat Policji – al. Piłsudskiego 17 – tel: 81 532 33 48

STRAŻ POŻARNA

 • Wojewódzka Komenda PSP – ul. Strażacka 7 – tel: 81 535 12 20
 • Miejska Komenda PSP – ul. Szczerbowskiego 6 – tel: 81 535 13 20
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej PSP nr.1 –
  ul. Szczerbowskiego 6 – tel: 81 535 13 30, 81 535 13 31
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej PSP nr.2 –
  ul. Zemborzycka 94 – tel: 81 744 59 06
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej PSP nr.3 –
  ul. Metalurgiczna 7 – tel: 81 746 20 72
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Miejskiej PSP nr.4 –
  ul. Spół. Pracy 65c – tel: 81 747 49 30

STRAŻ MIEJSKA