Ważne telefony

Ważne telefony

ALARMOWE
112 - telefon alarmowy
997 - policja
999 - pogotowie ratunkowe
998- straż pożarna
986 - straż miejska
994 - pogotowie wodociągowe
993 - pogotowie ciepłownicze
992 - pogotowie gazowe
991- pogotowie energetyczne
81 982 - pogotowie dźwigowe
81 981 - pogotowie drogowe
81 19574 - pogotowie techniczne
81 19630 - pogotowie autoalarmowe

ZAUFANIA
0801 120 002 - NIEBIESKA LINIA - ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
81 535 51 00 lub 0 800 120 226 - policyjny
81 747 98 21 - dla osób niepełnosprawnych
81 9288 lub 116 111 - dla dzieci i młodzieży
22 827 50 23 - adopcyjny
22 692 82 26 - AIDS, 22 621 33 67 - AIDS - "Zielona Linia"
22 654 40 41 - antydepresyjny
801 247 070 - dla zaginionych i ich rodzin fundacji Itaka
22 628 99 99 - fundacji przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu "La Strada"
801 199 990 - do spraw narkomanii
22 635 93 92 - federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny
22 844 14 82 - dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane
0 801 140 068 - "Pomarańczowa Linia"- dla rodziców pijących dzieci
116 000 - telefon w sprawie zaginionego dziecka
22 635 10 11 - wsparcia dla mam
22 624 20 68 - dla kobiet w ciąży
81 534 62 66 - duszpasterski
81 532 53 03 - przestępczości gospodarczej
801 109 696 - towarzystwa rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych " Powrót z U"

INFORMACYJNE
118 913- spis abonentów telefonicznych
118 118 - numer informacyjny o firmach, produktach i usługach
800 533 335 - infolinia dla osób niepełnosprawnych
801 055 055(z tel.stacjonarnych), 22 330 03 30 ( z tel. kom) - Krajowa Informacja Podatkowa
22 696 55 50 - rzecznik praw dziecka
81 466 16 00 - miejski rzecznik konsumentów
81 525 32 46 - inormacja MPK
1 94 36 - informacja PKP
81 710 49 68 - informacja PKS
801 703 703(z tel.stacjonarnych),22 195 72( z tel. kom)- informacja LOT
195 70- numery kierunkowe międzymiastowe
193 10 - numery kierunkowe międzynarodowe
92 21 - pogoda
192 25 - program telewizyjny
192 26 - zegarynka
192 27 - horoskop
192 28 - bajki
192 20 - kuchnia
193 77- wyniki zakładów piłkarskich
193 11 - wyniki Totalizatora Sportowego