fot.M.Bielecki
fot.M.Bielecki

Gazterm 2023: Polska w pierwszej piątce państw UE pod względem możliwości wytwarzania biometanu

.

Biometan może stanowić w niedalekiej przyszłości najważniejszą część naszego miksu odnawialnych źródeł energii (OZE), pokrywając ponad 50 proc. krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Zmianom prawnym i organizacyjnym, które sprzyjałyby rozwojowi tego strategicznego sektora, poświęcona była debata ekspercka zorganizowana przez Polską Spółkę Gazownictwa podczas 26. konferencji Gazterm w Międzyzdrojach.

Podczas panelu pt. „Rola i znaczenie biometanu w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski” dyskutowano m.in. o poprawie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju oraz możliwości osiągnięcia celów unijnych w zakresie dekarbonizacji.

„Polacy w czasie kryzysu energetycznego pokazali swoją umiejętność pragmatycznego myślenia i postępowania. W interesie strategicznym państwa jest stuprocentowa niezależność i dywersyfikacja dostaw paliw. Mamy możliwość uruchomienia bardzo wielu sektorów, które będą się rozwijały i zwiększały udział w miksie energetycznym” – mówił Michał Kurtyka, były minister klimatu i ochrony środowiska, w kontekście biometanu.

„Zielony gaz” stanowić może alternatywne, odnawialne źródło energii, które pomoże w zróżnicowaniu polskiego miksu energetycznego. Produkcja biometanu, według prognoz analityków, ma rosnąć i docelowo sięgać nawet kilku miliardów metrów sześciennych rocznie. To będzie stanowić wyzwanie nie tylko dla producentów, ale i dla dystrybutorów paliwa.

„Infrastruktura i sieci Polskiej Spółki Gazownictwa są przygotowane do sprawnej obsługi transportu biometanu i od pewnego czasu głośno o tym mówimy. Hasło >>PSG – gotowi na biometan<< w pełni pokazuje możliwości naszej spółki, największego dystrybutora gazu w Polsce” – powiedział Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa.

W trudnych czasach zawirowań na rynku surowców najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Polska ma ogromny potencjał wytwarzania biometanu, stosując już dziś technologie, dzięki którym nasze firmy są w ścisłej czołówce europejskich producentów energii z tego obszaru OZE.

„W celu pełnego wykorzystania potencjału biometanu m.in. w zapewnieniu suwerenności energetycznej Polski, konieczne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych, które pozwolą nam zaproponować lepsze warunki dla tworzących się biometanowni” – zaznaczył Jakub Kowalski.

Obecnie do PSG wpłynęło około 150 wniosków o przyłączenie do sieci przesyłowej podmiotów chcących produkować „zielony gaz”. Na razie wytwórcy biogazu i biometanu mają niewielki udział w rynku, ale zainteresowanie przyłączeniem biometanowni do sieci gazowej systematycznie rośnie.

Jak zauważyli paneliści na 26. konferencji Gazterm, aby sektor mógł w pełni wykorzystać swój olbrzymi potencjał, konieczne są nowe regulacje prawne i stabilne źródła finansowania.

„Wzrost rynku biometanu zależy właśnie od zmian przepisów, ale także od środków finansowych, które poprawią chłonność naszej sieci. Zwłaszcza w miejscach, gdzie istnieje największy potencjał produkcji substratów do wytwarzania biometanu” – oświadczył prezes Kowalski.

PSG opublikowała tzw. mapę chłonności, aby każdy potencjalny wytwórca biogazu mógł zobaczyć, jakie lokalizacje najbardziej sprzyjają uzyskaniu przyłączenia do sieci przesyłowej.

Artur Michalski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zadeklarował, że wszystkie właściwie przygotowane projekty będą miały szansę na pozyskanie finansowania.

„Jesteśmy otwarci i dysponujemy środkami, żeby wspomagać inwestycje związane z biometanem, a także przyłączać producentów do sieci” – zapowiedział prezes Michalski.

Podsumowujący dyskusję Jakub Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa, wyraził nadzieję, że postulaty całej branży zostaną jak najszybciej wprowadzone w życie – z korzyścią tak dla polskiej gospodarki, jak i odbiorców indywidualnych.

„Stworzy to warunki dla szybkiego wzrostu sektora biogazowego i sprawnej organizacji przesyłania >>zielonego gazu<<. Potrzebne są rozwiązania systemowe, aby podmioty zainteresowane biometanem mogły się dynamicznie rozwijać” – zauważył przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa.

Źródło informacji: PAP MediaRoom