Wizytówki firmowe

Muzea

Muzeum Lubelskie w Lublinie
20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9
tel. (81) 53 250 01 do 03
Kancelaria

e-mail: kancelaria@zamek-lublin.pl
tel. (81) 532 17 43

Muzeum Lubelskie należy do najstarszych i największych muzeów we wschodniej Polsce. Istniejąc od 1906 r. zgromadziło eksponaty z wielu dziedzin kultury wykraczające tematycznie poza obszar regionu lubelskiego. Jest muzeum wielodziałowym. Posiada pięć oddziałów na terenie Lublina i pięć zamiejscowych.  Zbiory liczą - 125 tys. eksponatów z różnych dziedzin. Muzealne budynki są wysokiej klasy zabytkami.W 1998 roku Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

Wzniesiony za panowania Kazimierza Wielkiego gotycki zamek - miejsce wielu ważnych wydarzeń historycznych, m. in. zawarcia unii polsko-litewskiej, zniszczony został w XVII w. Górujący nad wzgórzem neogotycki gmach, wzniesiony na jego miejscu w I połowie XIX w. z przeznaczeniem na więzienie, funkcję tę pełnił do 1954 r. Od 1957 r. mieści się w nim Muzeum Lubelskie.

Jednym z cenniejszych eksponatów jest obraz J.Matejki > UNIA LUBELSKA

Niezaprzeczalną atrakcję turystyczną stanowią pozostałości średniowiecznej zabudowy wzgórza zamkowego - romański donżon z I połowy XIII w. oraz gotycka Kaplica Trójcy Świętej z XIV w. ozdobiona unikalnymi freskami bizantyńsko-ruskimi z początku XV w. fundacji króla Władysława Jagiełły.

więcej>>>

Oddziały Muzeum Lubelskiego:

 


Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
21-132 Kamionka
tel. +48 (81) 852 83 00 - sekretariat
tel. +48 (81) 852 83 10 - rezerwacja
fax +48 (81) 852 83 50
e-mail:muzeum@muzeumzamoyskich.lublin.pl

Zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, zbudowany w stylu późnego baroku, na przełomie XIX i XX wieku został rozbudowany i urządzony przez Konstantego Zamoyskiego. Wnętrza pałacowe zachowały swój układ architektoniczny, wystrój i autentyczne wyposażenie z przełomu XIX i XX wieku. Reprezentują styl określany w sztuce francuskiej jako Drugie Cesarstwo. W budynkach zespołu pałacowego usytuowane są Powozownia i jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu.

 więcej >>>


MUZEUM WSI LUBELSKIEJ

 al. Warszawska 96, 20-824 Lublin
Tel: 81 533-85-13 lub 533-31-37Sekretariat: wew. 11
E-mail: skansen@skansen.lublin.pl

 

Muzeum Wsi Lubelskiej malowniczo położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych skansenów w Polsce. Prezentuje kulturową różnorodność województwa, dzięki połączeniu bogatej kolekcji architektury i eksponatów z troską o niematerialne dziedzictwo regionu. W sposób kompleksowy gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem wsi, dworów oraz miasteczek, ale też utrwala wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej pracy ludzi minionej epoki.

więcej >>>


Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin

 

SEKRETARIAT
tel. (+48) 81 710 28 21
fax (+48) 81 710 28 65
sekretariat@majdanek.eu

CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH
tel. (+48) 81 710 28 33

fax (+48) 81 710 28 65
centrum@majdanek.eu

więcej >>>


Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19, 24-120 Kazimierz Doln
y
tel.: +48 81 881 02 88
e-mail: sekretariat@mnkd.pl

 więcej >>>>


Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej
Filaretów 7, 20-609 Lublin
Telefon: 81 444 74 50
20-109 Lublin, ul. Królewska 10,
tel. 81 743 73 92


Muzeum UMCS 
ul. Radziszewskiego 11 (gmach Biblioteki Głównej UMCS), 20-031 Lublin
tel. (081) 537-58-31
e-mail: muzeum@umcs.lublin.pl


Muzeum Zakładu Historii Farmacji w Lublinie
ul. Grodzka 5A, 20-400 Lublin
Godziny otwarcia: środa-sobota 10.00 - 14.30, niedziela-wtorek - zamknięte
Telefon: 81 532 88 20


Izba Drukarstwa
ul. Żmigród 1, 20-110 Lublin
Telefon: 81 534 52 33
Email: domslow@tnn.lublin.pl