MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
– LUBLIN – SP. Z O.O.

20-260 LUBLIN, Antoniny Grygowej 56

tel. 81 71-00-300 – Centrala telefoniczna
tel. 81 525-32-46 – Informacja MPK