złota-szkolaNBP

Złote Szkoły NBP

 Rozpoczęła się IV edycja programu edukacyjnego NBP
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Warszawa, 20 grudnia, 2023 r. – Narodowy Bank Polski poinformował, że wystartowała IV edycja programu „Złote Szkoły NBP” skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Hasłem przewodnim czwartej edycji programu jest: „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.

Celem programu jest zwiększenie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia i przygotowanie do bezpiecznego poruszania się po świecie finansów. Program jest organizowany od 2021 r. Do tej pory wzięło w nim udział prawie pół miliona uczestników z ponad tysiąca szkół z całej Polski.

W szkołach, które przystąpią do programu, zawiązują się Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej złożone z nauczycieli i uczniów (w szkołach podstawowych z uczniów klas 7 i 8). Drużyny wymyślają, organizują
i przeprowadzają trzy obligatoryjne zadania: lekcję z ekonomią, debatę szkolną oraz warsztat uczniowski, których tematyka jest związana z hasłem przewodnim IV edycji – „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.

 Zadania obligatoryjne

  • Lekcja z ekonomią

Lekcja na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” może być przeprowadzona w ramach dowolnego przedmiotu; powinna mieć charakter interdyscyplinarny, czyli łączyć tematykę ekonomii

z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona przez jednego lub kilku nauczycieli.

  • Debata szkolna

Debata na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” powinna być przeprowadzona przez uczniów z drużyny i angażować jak największą liczbę uczestników. Forma debaty jest dowolna,
może być przeprowadzona w szkole lub w innym miejscu.

  • Warsztat uczniowski

Warsztat, którego tematem jest „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” organizują i prowadzą uczniowie, których powinien wspierać opiekun merytoryczny (może być nim nauczyciel).

Zakres merytoryczny tematu

Zakres merytoryczny tematu obejmuje trzy zagadnienia:

  • Polski złoty
  • Czym są pieniądze?
  • Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie.

Realizując zadania, uczestnicy powinni skoncentrować się na tym, jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim, dlaczego doszło do odrodzenia złotego, na czym polegała reforma walutowa z 1924 r. i jak powstał Bank Polski SA – odpowiednik NBP sprzed 100 lat. Jaki jest prawny status złotego i dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne, a także czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

Kolejnym aspektem jest proces powstawania współczesnych polskich znaków pieniężnych: od projektu monety czy banknotu do ich wytworzenia; zabezpieczenia i sposoby weryfikacji autentyczności znaków pieniężnych oraz zasady ich użytkowania w Polsce.

Podczas wykonywania zadań uczestnicy powinni także zwrócić uwagę na emisje kolekcjonerskie NBP, w tym na przykłady serii kolekcjonerskich – jak seria „Wielcy polscy ekonomiści”, a także na aspekt polskich monet i banknotów kolekcjonerskich jako dzieł sztuki i zapis czasów oraz osiągnięcie technologiczne.

 

Tytuł „Złotej Szkoły NBP”

Tytuł „Złotej Szkoły NBP” otrzymają szkoły, które zdobędą minimum 25 punktów za zrealizowane zadania poświęcone tematowi IV edycji „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.

 

Nagrody IV edycji

W IV edycji programu do wygrania jest 126 nagród.

  • 2 nagrody dla najlepszych Złotych Szkół NBP bieżącej edycji.

Nagroda Specjalna – 15 000 zł – dla Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji.

Nagroda Prezesa NBP – 15 000 zł – dla Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji.

  • 24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w każdej z trzech kategorii zadań, w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

I miejsce – 10 000 zł,

II miejsce – 8000 zł,

III miejsce – 6000 zł,

Wyróżnienie – 4000 zł.

  • 100 nagród po 2000 zł za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji – po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Termin zgłoszeń, czyli nadsyłania relacji z wykonanych zadań, upływa 11 marca 2024 r. Wyniki IV edycji zostaną ogłoszone w maju 2024 r.

 

Więcej informacji: Złote Szkoły NBP