integracja

Prawo.pl: fiskus coraz dokładniej prześwietla wydatki firm na spotkania integracyjne


Firma organizująca spotkanie integracyjne może odliczyć koszty zaproszenia tylko części gości, m.in. własnych pracowników i członków zarządu. Z kolei za uwzględnienie wydatków przypadających na współpracowników czy członków rady nadzorczej może zostać dotkliwie ukarana przez urząd skarbowy – informuje serwis Prawo.pl.

Nim organizatorzy spotkań integracyjnych przystąpią do odliczania wszystkich poniesionych na ten cel wydatków, muszą najpierw dokładnie sprawdzić, kto uczestniczył w imprezie.

Fiskus traktuje uczestników spotkań w nierówny sposób, w zależności od relacji łączących ich z organizacją” – mówi Joanna Rudzka, doradca podatkowy, ekspertka portalu Prawo.pl.

Według skarbówki kosztem uzyskania przychodu są wydatki, z wyłączeniem alkoholu, poniesione na rzecz pracowników, byłych pracowników, członków zarządu oraz innych osób sprawujących funkcje kierownicze.

Jak podaje portal Prawo.pl, zgodnie z wykładnią Krajowej Izby Skarbowej przedsiębiorstwa nie mogą jednak odliczać wydatków dotyczących współpracowników, czyli osób świadczących na rzecz spółki usługi w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Organizator nie odliczy też kosztów przypadających na członków rady nadzorczej, pracowników i współpracowników spółek powiązanych kapitałowo ani przedstawicieli lokalnych władz. Moim zdaniem takie rozróżnienie nie wynika wprost z przepisów, a KIS tworzy w ten sposób dodatkowe warunki odliczenia kosztów uzyskania przychodów” – mówi Joanna Rudzka.

Jak zauważa Paweł Lewandowski, doradca biznesowy, w trakcie kontroli organy podatkowe zajmują „jednolicie negatywne stanowisko”, jeśli chodzi o odliczenie wydatków przypadających na współpracowników czy kontrahentów.

Organy podatkowe zauważają tu pole do nadużyć. Coraz częściej zdarza się, że weryfikują listy zaproszonych gości i wyrzucają z kosztów część wydatków” – twierdzi ekspert cytowany przez serwis Prawo.pl.

Pełny tekst artykułu: https://www.prawo.pl/podatki/imprezy-integracyjne-a-koszty-uzyskania-przychodu,522352.html

Źródło informacji: PAP MediaRoom