osreodek-kalina
Nowy Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”

Miasto Lublin z tytułem Ambasadora Funduszy Europejskich

Województwo Lubelskie uhonorowało samorządy, które najefektywniej korzystają ze środków europejskich. Miasto Lublin otrzymało tytuł Ambasadora Funduszy Europejskich za realizację projektu Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy „Kalina” w kategorii włączenie społeczne i edukacja.

– Tytuł Ambasadora Funduszy Europejskich przyznany naszemu miastu to prestiżowe wyróżnienie, które pokazuje jak ważne są dla nas wszystkie inwestycje zarówno te infrastrukturalne, jak i wspierające rozwój usług społecznych dla mieszkańców. Lublin od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej pozyskał ponad 3 miliardy złotych na wielopłaszczyznowe zadania o łącznej wartości ponad 5 miliardów złotych. Realizowane projekty są ściśle powiązane ze strategią rozwoju Lublina i przyczyniają się do wzmocnienia jego pozycji na tle innych miast o podobnym potencjale w Polsce i w Europie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Nagrodzony projekt realizowany był w latach 2015-2020. W efekcie powstała nowa miejska jednostka organizacyjna – Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”. Placówkę w lipcu 2020 roku powołała Rada Miasta Lublin. To specjalistyczny ośrodek oferujący zarówno usługi dzienne z rehabilitacją, jak i całodobowe dla osób starszych, w szczególności z zaburzeniami pamięci. Koszt zrealizowanego zadania wyniósł 15,3 mln zł, z czego 8,8 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej, 1,1 mln zł z PFRON, zaś wkład własny Miasta Lublin prawie 5,4 mln zł. Jest to już kolejny punkt w dzielnicy Kalinowszczyzna, w którym osoby starsze, z niepełnosprawnościami otrzymują profesjonalną pomoc i wsparcie.

– Dzięki projektowi rozbudowy Domu Pomocy Społecznej „Kalina” stworzyliśmy profesjonalne miejsce w Lublinie zapewniające kompleksową rehabilitację osobom z zaburzeniami pamięci. Mieszkańcy ośrodka, a także osoby korzystające z pomocy mają tu doskonałe warunki. Placówka aktualnie dysponuje 30 miejscami pobytu dziennego oraz 30 miejscami okresowego pobytu całodobowego, a w tym tak wyczekiwanymi miejscami opieki wytchnieniowej. Tego typu ośrodek był nam bardzo potrzebny – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Wręczenie nagród samorządom uhonorowanym tytułem „Ambasador Funduszy Europejskich” odbyło się w miniony piątek (28 października) podczas Gali „Europejski Samorząd”. Tytuł przyznano w pięciu kategoriach: rewitalizacja, środowisko, dziedzictwo kulturowe i naturalne, włączenie społeczne i edukacja, zdrowie i polityka senioralna. W każdej z kategorii wyróżnione zostały po dwa samorządy i wyłoniony jeden laureat – Ambasador Funduszy Europejskich.