baobab

Nowe miejsce integracji  BAOBAB oficjalnie rozpoczął swoją działalność

Przy Krakowskim Przedmieściu 39b rozpoczął działalność „baobab”, czyli przestrzeń służąca wymianie doświadczeń, realizacji projektów oraz spotkań migrantek i migrantów, uchodźczyń i uchodźców, mieszkanek i mieszkańców Lublina. Tym samym Miasto Lublin i Stowarzyszenie Homo Faber w koalicji z organizacjami pozarządowymi zacieśniają współpracę na rzecz integracji wszystkich mieszkańców. Nowa przestrzeń powstała dzięki zaangażowaniu międzynarodowych partnerów: DRC, UNHCR, IKEA, Strabag.

„Baobab” wyrasta z wieloletnich doświadczeń współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi. Ostatni rok, szczególnie wspólne zaangażowanie w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, okazał się kluczowy dla wytyczania skutecznych form działania na rzecz integracji i wsparcia nowych mieszkańców i mieszkanek Lublina. Wierzę, że „baobab” będzie miejscem skutecznego wsparcia dla potrzebujących, a także symbolem otwartości Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

„Baobab” powstał dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów społecznych, organizacji międzynarodowych oraz firm funkcjonujących w Lublinie. Podstawą jego działania jest doświadczenie wyniesione z kilkunastoletniej pracy Stowarzyszenia Homo Faber w obszarze włączania, aktywizowania i integracji społecznej migrantów, uchodźców, Polek i Polaków. „Baobab” to też suma wszystkich działań Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, który w pierwszych miesiącach wojny objął działaniami kilkanaście obszarów pomocowych. Rozmowy na temat utworzenia „baobabu” prowadzone były od marca 2022 r. Nowe miejsce integracji prowadzone jest przez Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z szeroką koalicją organizacji pozarządowych, w skład której wchodzą: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Organizacja Młodzieży Ukraińskiej „Płast”.

„Baobab” to miejsce spotkań i budowania więzi między nowymi i starymi mieszkańcami miasta. Do tworzenia oferty społecznej, kulturalnej, integracyjnej i włączającej zapraszane są inicjatywy organizacji i grup nieformalnych, także organizacji migranckich i mniejszościowych. Myśląc o integracji jako dwustronnym procesie, część działań kierujemy do społeczeństwa przyjmującego, czyli mieszkanek i mieszkańców Lublina – mówi Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber.

Pierwszą międzynarodową organizacją, która zwróciła się do Stowarzyszenia Homo Faber oraz Miasta Lublin z propozycją wsparcia była Danish Refugee Council. Już w marcu 2022 r. przekazała zarówno finansowe, jak i merytoryczne wsparcie, związane z jakością pomocy świadczonej na rzecz uchodźców i uchodźczyń. DRC, Stowarzyszenie Homo Faber oraz Miasto Lublin podpisało również trójstronne porozumienie, w którym zaplanowano powstanie w Lublinie miejsca, które stale będzie służyło wsparciu uchodźcom.

Rok po nawiązaniu współpracy, czuję ogromną dumę, że DRC uczestniczy w oficjalnym otwarciu „baobabu” – bezpiecznej i włączającej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców Lublina, również tych, którzy przyjechali tu niedawno z powodu wojny. Głęboko wierzę, że to miejsce na trwałe wpisze się w krajobraz Lublina, odzwierciedlając jego wielokulturową historię i tożsamość, zaś przy wsparciu Miasta, społeczeństwa obywatelskiego i partnerów międzynarodowych, stanie się ośrodkiem budowania długofalowych rozwiązań wsparcia dla osób przymusowo wysiedlonych – mówi Anna Povzenic, Dyrektor Krajowa DRC.

Pomoc udzielana w „baobabie” oferowana jest przez międzynarodowy, międzysektorowy zespół pracowników organizacji pozarządowych doświadczonych w pracy na rzecz społeczności migranckich, pomocy humanitarnej i praw człowieka oraz miejskich urzędników zajmujących się partycypacją społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi, polityką integracji cudzoziemców i równym traktowaniem. Działalność „baobabu” wspiera UNHCR finansując prowadzone działania
w obszarze pomocy informacyjnej, prawnej, psychologicznej, child protection, interwencji kryzysowej, tłumaczeń, a także zapewniając obecność osób wspierających MOPR w punktach zbiorowego zakwaterowania.

Agencja ONZ ds. Uchodźców zdecydowanie wspiera uchodźców w Polsce i z radością współpracuje z Miastem Lublin oraz Stowarzyszeniem Homo Faber, wpierając i wzmacniając wszystkie osoby zmuszone uciekać ze swoich domów. Centrum „baobab” to ważne świadectwo polskiej solidarności i hojności w działaniu – mówi Kevin J. Allen, Przedstawiciel UNHCR w Polsce.

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie działania pomocowe Miasta Lublin w zakresie integracji i edukacji wspiera firma IKEA. Dzięki jej zaangażowaniu m.in. do kilkudziesięciu lubelskich szkół trafiły meble, wyposażenie kuchni i stołówki, przestrzeni integracyjnych, pomoce dydaktyczne, akcesoria sportowe, gry i zabawki. Efektem szerokiej współpracy Miasta i IKEA jest zaprojektowanie i wyposażenie przestrzeni „baobabu”.

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi. Także, a może szczególnie dla tych, którzy muszą szukać swojego domu w obcym kraju. Razem z Miastem Lublin oraz innymi partnerami tworzymy dla tych osób i dla mieszkańców Lublina nową przestrzeń spotkań – bo dom to nie tylko ściany, ale także miejsce międzyludzkich relacji. We wspólne działania włączyliśmy się zaraz po wybuchu wojny. Dziś z radością i satysfakcją widzimy, że „baobab” to przyjazne i bezpieczne miejsce dla wszystkich mieszkańców Lublina, okazja do wymiany informacji, spotkań, rozmów, nauki i poznawania siebie nawzajem – mówi Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju sieci IKEA.

Niezbędne do uruchomienia nowej przestrzeni było zaangażowanie firmy Strabag polegające na dostosowaniu technicznym budynku do nowej funkcji. W adaptację i nowy wystrój wnętrz włączyły się również firmy Flugger oraz Tarkett.

Baobab, od którego nazwę wzięła nowa przestrzeń w Lublinie, to wyjątkowe drzewo. Jego wnętrze mogło pomieścić nawet kilkadziesiąt osób, które znajdowały w nim schronienie, kiedy robiło się niebezpiecznie. Wspólnie z partnerami tego projektu udało nam się stworzyć w Lublinie miejsce, w którym migranci i migrantki będą czuć się bezpiecznie, będą mogli nawiązać kontakt z mieszkańcami Lublina i poczuć się jak w domu, wśród bliskich. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z Oddziału STRABAG w Lublinie za ich pracę oraz dostosowanie techniczne budynku, tak by był bezpiecznym i komfortowym miejscem dla wszystkich – mówi Monika Gołębiowska, Dyrektor Oddziału Strabag.

W przestrzeni „baobabu” znajdują również swoje miejsce usługi świadczone przez Miasto Lublin w ramach Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie, takie jak infolinia dla uchodźców. W przyszłości oferta ta będzie uzupełniana, a przestrzeń posłuży spotkaniom, warsztatom i dyskusjom w ramach działań Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin, jak m.in. realizacja Projektu „Plan dla Dzielnic” czy Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

22 lutego 2023 r. Miasto Lublin podpisało porozumienie z koalicją organizacji pozarządowych działających na rzecz dobrej integracji mieszkańców, której liderem jest Stowarzyszenie Homo Faber. W skład koalicji wchodzą Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza i Organizacja Młodzieży Ukraińskiej „Płast”. Współpraca dotyczy prowadzonej w „baobabie” działalności skupiającej się na integracji nowych mieszkanek i mieszkańców Lublina, zwłaszcza osób pochodzących z innych części świata, w tym uchodźczyń i uchodźców, ze społecznością przyjmującą. Program integracyjny prowadzony będzie w oparciu o światowe standardy pomocy humanitarnej (CHS). Porozumienie zawarto na trzy lata z możliwością przedłużenia. Wsparcie o charakterze doradczym i konsultacyjnym, co do dalszego funkcjonowania programu integracyjnego oraz strategii rozwoju Koalicji, świadczyć będzie Komisja Dialogu Obywatelskiego do spraw miejskiego Systemu Wsparcia Integracji Imigrantów i Imigrantek powołana w marcu 2021 r. Wypracowane rozwiązania wejdą na stałe do systemu zarządzania miastem.

 

 Źródło:lublin.eu