plakat-konkurs-plastyczny_2023

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2023

„Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”

IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,, Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:

I nagroda wynosi 2000 PLN,

II nagroda – 1000 PLN,

III nagroda – 500 PLN.

Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

 

Szczegółowe tematy prac:

1. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka umacniającego wiarę Twoją oraz Twoich koleżanek i kolegów.

2. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka wierzącego w Kościół Chrystusowy i wskazującego Twoje miejsce w Kościele (Eucharystia, sakramenty, wspólnota).

3. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, najpiękniejszego prezentu duchowego dla Kościoła Chrystusowego – który z jego czynów najbardziej przemówił do Ciebie.

4. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja umacniającego wiarę we współczesnym świecie za pomocą uczynków, które znasz z historii o tym świętym.

5. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, który wierzył i kochał Kościół Chrystusowy – jak postać tego świętego może być inspiracją dla głoszenia miłości Chrystusa wśród koleżanek i kolegów.

 

Harmonogram konkursu:

Do 19 listopada 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych

5 grudnia 2023 r. – rozstrzygnięcie konkursu, koncert połączony z galą finałową, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (przy Placu Teatralnym 1) o godz. 17.00.

Zgłoszenia i pełne informację o konkursie na stronie www: konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

Informacje w sprawie konkursu: swmikolaj@fsd.lublin.pl

  wiecej o konkursie > konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl/

REGULAMIN