spotkanie-wokol-ksiazki

Spotkanie wokół książki Antoniego Dudka
“Historia polityczna Polski 1989–2023”

 

30 stycznia 2024 r,  godz. 18.00 
Sala czarna Ośrodka
„Brama Grodzka – Teatr NN”

 

30 stycznia 2024 roku o godzinie 18.00 w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” odbędzie się spotkanie wokół książki Antoniego Dudka „Historia polityczna Polski 1989–2023″.
Z Profesorem będzie rozmawiał redaktor Paweł Krysiak (Gazeta Wyborcza w Lublinie). Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „W Bramie o książce”, którego współorganizatorami są Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl.
Książka „Historia polityczna Polski 1989–2023″ według prof. dr. hab. Andrzeja Paczkowskiego: „Jest to wykład rzetelny, skonstruowany ściśle chronologicznie, bardziej opowiadający niż analizujący. Historia polityczna w ujęciu Autora to historia polityki, która rozgrywa się przede wszystkim na terenie instytucji państwowych i w obrębie klasy politycznej. Głównym podmiotem nie jest więc anonimowe, obecne w postaci wyników sondaży i głosowań, a niekiedy w opisach strajków. Są nim bezpośredni uczestnicy – przede wszystkim liderzy – gry (walki) politycznej, co nadaje płynności wywodom Antoniego Dudka i podnosi temperaturę narracji”.
Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu książki.

Prof. dr hab. Antoni Dudek – historyk i politolog. W latach 1989–2014 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2000 r. organizator i naczelnik pionu naukowego w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2006 r. doradca prezesa IPN Janusza Kurtyki. W latach 2011–2016 członek i ostatni przewodniczący Rady IPN. Autor i współautor wielu książek o historii najnowszej Polski i jej systemie politycznym: Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970 (1995); Komuniści i Kościół w Polsce 1945–1989 (2003); Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990 (2004); O dwóch takich, co podzieliły Polskę (wywiad rzeka przeprowadzony przez Natalię Kołodyńską-Magdziarz, 2022). Publicysta i komentator polityczny. Twórca i prowadzący kanał na YouTube „Dudek o Historii”.

Więcej:
Szczegóły: https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/spotkanie-wokol-ksiazki-antoniego-dudka-historia-polityczna-polski-1989-2023/
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/69R1Xhr3n