lubelska-wiosna

II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa „Lubelska Wiosna” – Zgłoszenia

„Lubelska Wiosna” jest konkursem malarskim o zasięgu ogólnopolskim, mającym na celu promowanie i wpieranie młodych artystów poruszających się w obszarze szeroko pojętego malarstwa, skierowanym dla osób do 35. roku życia – absolwentów kierunków artystycznych.
 
Pierwsza edycja konkursu „Lubelska Wiosna” okazała się być dużym sukcesem. Wpłynęło około 1000 prac od niemal 300 uczestników.
„Lubelska Wiosna” jest jedynym tego typu cyklicznym wydarzeniem o zasięgu ogólnopolskim po wschodniej stronie Wisły skierowanym do profesjonalistów w dziedzinie malarstwa. Jednocześnie w żaden sposób nieograniczającym twórców jeśli chodzi o temat, technikę i konwencję.
 
„Lubelska Wiosna” ma za zadanie upowszechnianie kultury w obszarze malarstwa współczesnego, przy jednoczesnym pobudzaniu aktywności twórczej młodych artystów. Efektem II Ogólnopolskiego Biennale „Lubelska Wiosna” będzie zrealizowana w przestrzeniach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, wystawa finałowa, wybranych przez jury prac. Planowane jest wydanie także katalogu wystawy.
 
Realizując projekt kładziemy nacisk na to, co najważniejsze czyli profesjonalizm i wysoki poziom artystyczny wyłonionych w konkursie prac. Nad wydarzeniem czuwać będzie wyspecjalizowane w dziedzinie malarstwa jury w składzie: Sławomir Toman – przewodniczący, Kinga Nowak, Zbigniew Rogalski, Marcin Zawicki oraz Mariusz Drzewiński.
 
II Ogólnopolskie Biennale Malarstwa „Lubelska Wiosna”:
 
• Wysyłanie kart zgłoszeniowych do 3 marca 2023 r.
• Publikacja listy zakwalifikowanych prac do wystawy pokonkursowej do 13 marca 2023 r.
• Wysyłka prac zakwalifikowanych do wystawy do 22 marca 2023 r.
• Wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników 31 marca 2023 r. godz. 18:00
 

Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 100 zł – https://bit.ly/3HcUSEx