wizualizacja_ul._swietoduskiej_z_nasadzeniami_-_klony_roze_irgi_i_trzcinniki

Zazielenią się kolejne ulice w centrum miasta

Wzdłuż ul. Świętoduskiej pojawią się nowe drzewa, a na skrzyżowaniu z ul. Bajkowskiego zielona wyspa. Te dwa miejsca w ścisłym centrum miasta, a także ul. Wodopojną i łącznik z ul. Lubartowską wkrótce czekają duże zmiany. Najpierw zmieni się tam organizacja ruchu, a jesienią pojawi się nowa zieleń.

– Wiemy jak dla mieszkanek i mieszkańców ważne są drzewa, a postulat zazieleniania zabytkowego Śródmieścia i Starego Miasta pojawiał się wielokrotnie, także podczas spacerów w ramach „Planu dla Dzielnic”. Nasi specjaliści od ruchu drogowego przeanalizowali sytuację w ścisłym centrum i zaproponowali pewne rozwiązania w organizacji ruchu, które pozwolą nam posadzić nowe drzewa w pasach drogowych i poprawić bezpieczeństwo pieszych. Na łączniku ul. Świętoduskiej z ul. Lubartowską wprowadzimy również kontraruch rowerowy. Wszystkie te zmiany poprzedzą konieczne prace drogowe zarówno w zakresie jezdni, jak i chodników – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Na ul. Świętoduskiej przewidziane jest wyznaczenie stanowisk postojowych całkowicie na jezdni po stronie wschodniej. Miejsca po prawej stronie pozostaną bez zmian. Dzięki rozbrukom nawierzchni zarówno po jednej jak i drugiej stronie ulicy, w gruncie pojawią się nasadzenia. Nowo powstałe rabaty wypełnią róże i krzewy niskie, pojawią się też ozdobne trawy. W miejscach wolnych od sieci podziemnych będą posadzone drzewa.

– Zmiany w zakresie organizacji ruchu mają na celu uporządkowanie tej części miasta zarówno pod kątem ruchu kołowego i parkowania, ale też bezpieczeństwa pieszych. Głównym założeniem jest zmniejszenie natężenia ruchu w ścisłym centrum miasta – mówi Arkadiusz Niezgoda, Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.

Po zmianach w organizacji ruchu na ul. Świętoduskiej od skrzyżowania z ul. Staszica do dyspozycji kierowców będzie jeden pas ruchu. Część jezdni po prawej stronie przy murku zostanie wygrodzona separatorami. W tym miejscu przewiduje się ruch pieszy, tak by piesi nie musieli korzystać ze schodów. Jadąc „pod górę” obecne miejsca parkingowe zlokalizowane częściowo na chodniku, zostaną w całości przeniesione na jezdnię. Przy skrzyżowaniu z ul. Bajkowskiego powstanie okrągła wyspa z drzewem. Po lewej stronie pojawi się rabata z różami i irgami. Od przejścia w kierunku ul. Lubartowskiej będą dwa pasy ruchu w lewo i prawo.

– Całą koncepcję zmian zwieńczy zieleń. Pojawią się nowe nasadzenia – 33 drzewa oraz ponad 1600 traw ozdobnych i krzewów. Przestrzeń wypełnią klony polne i pospolite oraz lipy drobnolistne, a na rabatach zakwitną róże okrywowe w kolorach różowym i czerwonym. Rośliny uzupełnią także irga błyszcząca, irga szwedzka oraz trzcinnik ostrokwiatowy. Gatunki wybrano tak, by nawiązywały do już istniejących nasadzeń – mówi Blanka Rdest, Dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Zmiany obejmą także łącznik ul. Świętoduskiej z ul. Lubartowską. W miejscu zatoki po prawej stronie pojawią się nowe nasadzenia. Dzięki korekcie jednego z łuków jezdni przejście dla pieszych stanie się krótsze. Nastąpi także zmiana przeznaczenia pasów oraz zostanie wprowadzony kontrapas rowerowy. Istniejącą zatokę postojową zastąpi rabata z trzema klonami o pokroju kolumnowym oraz różami i irgami.

Na ul. Wodopojnej przewiduje się uzupełnienie drzew w szpalerze i dosadzenie róż w miejsca istniejących rabat, gdzie obecnie znajduje się trawnik. Na tej ulicy również planowane są zmiany w organizacji ruchu. Pojazdy po skręcie z al. Tysiąclecia w ul. Wodopojną będą miały jeden pas ruchu. Pas do skrętu w prawo w ul. Staszica pozostanie bez zmian.

Prowadzone zazielenianie Śródmieścia to już kolejny etap działań w ramach miejskiej inicjatywy „Zielone Serce Miasta”.

 źródło:lublin.eu