nbp

XXI edycja Konkursu im. Władysława Grabskiego

 

Publikacje będą oceniane w sześciu kategoriach: Polityka pieniężna i stabilność finansowa, Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna, Felieton, Analiza, Wywiad oraz Problematyka regionalna.

 

Warszawa, 12 września 2023 r. – Narodowy Bank Polski poinformował o ogłoszeniu XXI edycji Konkursu im. Władysława Grabskiego, w którym zostanie wyłoniony najlepszy „Dziennikarz Ekonomiczny 2023 roku” oraz najlepsza „Redakcja 2023 roku”.

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w konkursie dziennikarzy i redakcje, których materiały w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają trudne zagadnienia ze świata gospodarki i przyczyniają się do podnoszenia wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.

W tegorocznej edycji publikacje będą oceniane w sześciu kategoriach konkursowych:

  • Polityka pieniężna i stabilność finansowa,
  • Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna,
  • Felieton,
  • Analiza,
  • Wywiad,
  • Problematyka regionalna.

Zwycięzców Konkursu wyłoni Kapituła, przyznając tytuł „Dziennikarza Ekonomicznego 2023 roku” (za pracę indywidualną) oraz tytuł „Redakcja 2023 roku” (za pracę zespołową). Łączna pula nagród w konkursie może wynieść ponad 100 tys. zł.

Nagrody zostaną przyznane za najlepsze materiały o tematyce ekonomicznej, które ukazały się w mediach ogólnopolskich oraz lokalnych od 20 października 2022 r. do 30 września 2023 r. Do Konkursu można zgłaszać publikacje prasowe (w tym internetowe), materiały radiowe i telewizyjne w języku polskim i angielskim. Prace konkursowe można nadsyłać do 10 października 2023 r.

Laureat Konkursu im. Władysława Grabskiego – „Dziennikarz Ekonomiczny 2023 roku” – otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 000 zł. Zdobywcy tytułu „Redakcja 2023 roku” otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł. Kapituła może także przyznać nagrody w wysokości 10 000 zł w każdej z sześciu kategorii konkursowych oraz dwa wyróżnienia.

Sposoby zgłaszania prac:

  1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. W przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 30 MB, pracę konkursową należy dostarczyć na płycie CD lub DVD do siedziby NBP.
  2. Wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go wraz z materiałem konkursowym na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. W. Grabskiego”.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania zgłoszeń do Konkursu oraz kategorii konkursowych określa Regulamin Konkursu, dostępny na stronie www.nbp.pl/grabski.