komputery-unicef

Wsparcie od UNICEF dla lubelskich szkół396 zestawów komputerowych

396 zestawów komputerowych otrzymają lubelskie szkoły, dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Dostawa sprzętu to kolejne działanie realizowane w ramach porozumienia, jakie Miasto Lublin zawarło z UNICEF.

– Jednym z głównych obszarów współpracy pomiędzy Miastem Lublin i UNICEF jest wsparcie w zakresie edukacji. Stąd kolejna pomoc przekazana przez międzynarodową organizację skierowana jest do lubelskich szkół. Jestem przekonany, że dostarczony sprzęt komputerowy ułatwi organizację oraz prowadzenie zajęć, z których skorzystają zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zestawy komputerowe trafią do 22 szkół, do których uczęszcza najwięcej ukraińskich uczniów. Każda placówka otrzyma po 18 kompletnych zestawów do wyposażenia pracowni informatycznych, które są przeznaczone dla wszystkich uczących się w niej dzieci. Łącznie z dostarczonego sprzętu będzie mogło skorzystać ponad 14 tys. lubelskich uczniów, w tym blisko 1 tys. dzieci z Ukrainy. Wartość przekazanych urządzeń wynosi około 1,5 mln złotych.

– Edukacja dzieci to inwestycja w naszą przyszłość. Dlatego w UNICEF przykładamy ogromną wagę do projektów edukacyjnych. Zestawy komputerowe dostarczone dziś do lubelskich szkół posłużą wszystkim, a zwłaszcza dzieciom z Ukrainy, które po lekcjach w polskich szkołach będą mogły kontynuować naukę online według ukraińskiego systemu edukacji – mówi dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce.

Dostawa sprzętu komputerowego to nie jedyne wsparcie w obszarze edukacji otrzymane od UNICEF. Dzięki pomocy organizacji dla lubelskich szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, doposażenie kuchni i stołówki, czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Ponadto nauczyciele z 22 lubelskich placówek otrzymali 44 laptopy do przygotowania i prowadzenia lekcji. Środki przekazane przez UNICEF pozwoliły również na stworzenie przestrzeni integracyjnych w 19 szkołach prowadzonych przez Miasto. Realizowane były także integracyjne zajęcia sportowe dla polskich i ukraińskich dzieci. Dodatkowo, w ramach współpracy w miejskich placówkach oświatowych zatrudniono psychologów, asystentów międzykulturowych, logopedów, tłumaczy i asystentów uczniów z niepełnosprawnością, co ułatwia objęcie profesjonalnym wsparciem zarówno uczniów, ich rodziców czy opiekunów, jak i szkolnej kadry. Uruchomiono ponadto kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów będących obywatelami Ukrainy, a także kursy języka ukraińskiego dla lubelskich nauczycieli. Dodatkowo, zrealizowano szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie pomocy uczniom w radzeniu sobie ze skutkami konfliktu zbrojnego.

W ramach porozumienia, jakie Miasto Lublin zawarło w ubiegłym roku z UNICEF, zrealizowano szereg innych działań służących zarówno uchodźcom z Ukrainy, jak i mieszkańcom Lublina. Efektem współpracy Miasta i międzynarodowej organizacji są również m.in.: uruchomienie Spilno, czyli miejsca wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży, przekazanie funduszy na zapewnienie wyżywienia i środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, zakup materiałów edukacyjnych i książek dla bibliotek, wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych, czy zakup żywności do miejskiego punktu wydawania paczek żywnościowych. Łączna wartość pomocy rzeczowej i finansowej, która trafi do Lublina w pierwszym okresie współpracy wyniesie 19 mln zł. W kolejnych miesiącach 2023 r. planowana jest kontynuacja wspólnych działań. Zakres wsparcia zostanie ustalony na początku II kwartału bieżącego roku.

 

 źródło:lublin.eu