urzad

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim inspiracją dla innych jednostek administracji publicznej

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, współpracujący z PFR TFI w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, otrzymał nagrodę „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” i stanowi doskonały przykład dla innych jednostek administracji publicznej, które również mogą aktywnie włączyć się w program PPK, budując wyższą partycypację wśród pracowników.


Wyróżnienie „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca” przyznawane jest przez PFR PPK Portal pracodawcom dostrzegającym i wykorzystującym korzyści, jakie niesie za sobą program PPK i aktywnie promującym go wśród swoich pracowników. Janów Lubelski jest pierwszym miastem, którego urząd został nagrodzony w ramach tej inicjatywy. Pracownicze Plany Kapitałowe są inwestycją w pracowników, a wyróżnienie otrzymane przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim udowadnia, że każdy pracodawca, bez względu na wielkość czy sektor prowadzonej działalności, może wspierać swoich pracowników w budowaniu ich prywatnych oszczędności.


Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo finansowe. Dlatego w urzędzie miejskim chcemy wykorzystać możliwości, jakie dają w tym zakresie PPK. To wyraz odpowiedzialności za przyszłość naszych pracowników. Pracownicy urzędu chętnie przystąpili do programu i już prawie dwa lata oszczędzają na swoją przyszłość. Myślę, że doceniają fakt, że w gromadzeniu oszczędności mają wsparcie pracodawcy i państwamówi Krzysztof Adam Kołtyś, Burmistrz Janowa Lubelskiego.


Przygotowując wdrożenie PPK, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim zadbał o otwartą komunikację oraz odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracowników zarówno urzędu, jak i podległych mu jednostek. Eksperci PFR TFI przeprowadzili dla nich liczne szkolenia i warsztaty, przybliżające zasady działania PPK oraz korzyści, z jakimi wiąże się uczestnictwo w programie.


Z dużym uznaniem obserwujemy zaangażowanie samorządu w Janowie Lubelskim w kształtowanie postaw sprzyjających budowie indywidualnych oszczędności długoterminowych. To niezwykle ważne, aby stwarzać pracownikom możliwości zabezpieczenia ich przyszłości po zakończeniu drogi zawodowej, korzystając z rozwiązań systemowych, jakimi są PPK. Postawa władz miejskich w Janowie Lubelskim to świetny przykład, który może stanowić inspirację dla innych podmiotów – zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego – mówi Piotr Sawczuk, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.