wsparcie_unicef_dla_lublina

UNICEF przekazał do lubelskich szpitali cenny specjalistyczny sprzęt medyczny

Miasto otrzymało specjalistyczny sprzęt USG do badania gałki ocznej, który trafił do Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w LublinieTo kolejne wsparcie przekazane do Lublina przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Lublin stał się jednym z głównych miast, w których obywatele tego kraju szukają schronienia. Wśród nich dużą grupę stanowią kobiety i dzieci oraz ranni. Wiele z tych osób potrzebuje pomocy medycznej, specjalistycznych badań, czy też skomplikowanych zabiegów. Stąd kolejne wsparcie przekazane przez UNICEF w ramach porozumienia z Miastem skierowane jest do lubelskich szpitali. Otrzymany sprzęt ułatwi udzielanie pomocy zarówno ukraińskim pacjentom, jak i mieszkańcom miasta mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Przekazany Klinice Okulistycznej SPSK nr 1 w Lublinie nowoczesny aparat ultrasonograficzny wykorzystywany jest w procesie leczenia pacjentów z urazami wzroku. Sprzęt medyczny używany jest do badań okulistycznych i umożliwia szybką oraz dokładną diagnostykę chorób oczu, a w konsekwencji pozwala na niezwłoczne zastosowanie skutecznej terapii. Służy on zarówno rannym obywatelom Ukrainy, którzy są hospitalizowani w lubelskich szpitalach, jak i mieszkańcom miasta. Wartość urządzenia to blisko 145 tys. . Dodatkowo Miasto otrzymało 20 pomp insulinowych o wartości 108 tys. zł, które trafiły do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. W najbliższym czasie planowane są kolejne dostawy sprzętu medycznego, m.in. komory inhalacyjne i inhalatory pneumatyczne. 

Otrzymany sprzęt pozwoli nam na pełną, szeroką diagnostykę schorzeń gałki ocznej i oczodołu u pacjentów, którzy trafiają do Kliniki z urazami narządu wzroku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnym metodom terapii i szkoleniom personelu w najlepszych ośrodkach światowych, wśród naszych pacjentów są nie tylko osoby z regionu, ale z całej Polski i zza granicy. Od pierwszych dni wojny w Ukrainie Klinika Okulistyki Ogólnej aktywnie współpracuje także z lekarzami z tego kraju, co pozwala na skuteczne leczenie ukraińskich pacjentów z uszkodzeniami wzroku. Dotychczas na Oddziale Okulistyki Dziecięcej udzielono pomocy kilkudziesięciu dzieciom poszkodowanym podczas wojny, w grupie najmłodszych pacjentów wykonano ponad 20 operacji mówi prof. Robert Rejdak, Kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 1 w Lublinie.

Dostawa sprzętu to jedno z działań realizowanych w ramach porozumienia, jakie Miasto Lublin zawarło w ubiegłym roku z UNICEF. Głównym celem współpracy Miasta i międzynarodowej organizacji jest wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji. Do tej pory w ramach porozumienia zrealizowano szereg działań służących zarówno ukraińskim uchodźcom, jak i mieszkańcom Lublina. Efektem wspólnego działania Miasta i UNICEF są m.in.: uruchomienie Spilno, czyli miejsca wsparcia i integracji dla dzieci i młodzieży, przekazanie funduszy na zapewnienie wyżywienia i środków higieny osobistej dla uchodźców w punktach noclegowych, zakup materiałów edukacyjnych i książek dla bibliotek, wakacyjne kolonie dla 300 dzieci uchodźczych, czy zakup żywności do miejskiego punktu wydawania paczek żywnościowych. 

Umożliwienie dostępu do usług opieki zdrowotnej dla dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie jest jednym z głównych celów działań Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. Wiele ofiar wojny wymaga specjalistycznej pomocy, dlatego z dumą wspieramy Klinikę Okulistyczną Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie. Cieszymy się z naszego partnerstwa z Lublinem i jesteśmy wdzięczni za naszą owocną współpracę. Mamy nadzieję, że z dostarczonego sprzętu skorzysta jak najwięcej dzieci z Ukrainy, Polski i innych krajów powiedziała Yuliia Hudz, Specjalistka ds. Reagowania Kryzysowego, Koordynatorka pomocy UNICEF dla Lublina.

Ważnym elementem współpracy jest również wsparcie w obszarze edukacji. Dzięki pomocy UNICEF dla lubelskich szkół zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, meble, doposażenie kuchni i stołówki, czy specjalistyczne wyposażenie dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Trwa także doposażanie gabinetów pielęgniarskich. Ponadto nauczyciele z 22 lubelskich placówek, do których uczęszcza najwięcej ukraińskich dzieci uczących się w naszym mieście, otrzymali 44 laptopy do przygotowania i prowadzenia lekcji. Środki przekazane przez organizację pozwoliły również na stworzenie przestrzeni integracyjnych w 18 szkołach prowadzonych przez Miasto. Realizowane są także integracyjne zajęcia sportowe dla
polskich i ukraińskich dzieci. Dodatkowo, w ramach współpracy w miejskich placówkach oświatowych zatrudniono psychologów, asystentów międzykulturowych, logopedów, tłumaczy i asystentów uczniów z niepełnosprawnością, co ułatwia objęcie profesjonalnym wsparciem zarówno uczniów, ich rodziców czy opiekunów, jak i szkolnej kadry. Uruchomiono ponadto kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów będących obywatelami Ukrainy, a także kursy języka ukraińskiego dla lubelskich nauczycieli. Dodatkowo, realizowane są szkolenia dla pracowników poradni psychologicznopedagogicznych w zakresie pomocy uczniom w radzeniu sobie ze skutkami konfliktu zbrojnego.

Łączna wartość pomocy rzeczowej i finansowej, która trafi do Lublina w pierwszym okresie współpracy wyniesie 19 mln zł. Z przekazywanej przez UNICEF pomocy korzystają zarówno ukraińskie, jak i polskie dzieci. W kolejnych miesiącach 2023 r. planowana jest kontynuacja współpracy. Zakres wsparcia zostanie ustalony na przełomie I i II kwartału 2023 r.