raport-pomocy-ukrainie

Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie

Zbliża się pierwsza rocznica ataku Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. W związku z tym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego opracowano dokument pn. „Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie”. Jest to całościowe podsumowanie dotychczasowej pomocy, jakiej udzielił w tym czasie naszym wschodnim sąsiadom Samorząd Województwa Lubelskiego oraz poszczególne jednostki, instytucje publiczne czy organizacje społeczne i pozarządowe.

Problematyka przygotowanego raportu obejmuje:

 • charakterystykę zjawiska migracji uchodźców z Ukrainy do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego;
 • analizę wsparcia udzielonego obywatelom Ukrainy, w tym m.in. w zakresie pomocy finansowej i rzeczowej, w obszarze transportu, zakwaterowania, edukacji czy zatrudnienia;
 • zakres wsparcia udzielonego przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, organizacje społeczne i pozarządowe oraz kościół.

– Województwo lubelskie stało się pierwszym schronieniem dla uciekających przed wojną kobiet, dzieci i osób starszych z Ukrainy. Od pierwszych dni rosyjskiej agresji podjęliśmy szeroki wachlarz działań obejmujących pomoc skierowaną do osób, które znalazły schronienie w Lubelskiem, jak i tych, które pozostały w swoim kraju. Raport to próba podsumowania tego, co udało się do tej pory zrobić dla Ukrainy – wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Raport uwzględnia pomoc udzieloną przez Samorząd Województwa Lubelskiego, wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), administrację rządową, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i kościelne, przedsiębiorców, a także mieszkańców. Bardzo ważnym źródłem danych było badanie ankietowe przeprowadzone wśród JST. Dzięki odpowiedzi wszystkich samorządów mogła powstać unikalna część raportu dotycząca pomocy udzielonej przez gminy, miasta i powiaty.

Kluczowe dane liczbowe

 • 3,2 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło granicę przez przejścia w województwie lubelskim;
 • 67% uchodźców stanowiły kobiety;
 • 446 mln zł – łączne wsparcie finansowe udzielone z terenu województwa lubelskiego, w tym 29,7 mln zł przez Samorząd Województwa Lubelskiego;
 • 1700 ton, 100 tys. szt. różnego rodzaju produktów: żywność, odzież, środki higieniczne, artykuły dla dzieci, materace, koce, śpiwory, latarki, agregaty prądotwórcze, produkty medyczne, AGD, sprzęt pożarniczy, karetki;
 • 300 tys. uchodźców obsłużonych w punktach recepcyjnych;
 • 686 tys. uchodźców przewiezionych z granicy;
 • 1,3 tys. uchodźców hospitalizowanych w 9 szpitalach, dla których organem tworzącym jest Samorząd WL;
 • 171 tys. uchodźców korzystających z noclegów w województwie lubelskim;
 • 6,3 tys. uczniów w placówkach oświatowych w regionie;
 • 21,4 tys. uchodźców, którzy podjęli pracę w województwie lubelskim.

Województwo Lubelskie na rzecz Ukrainy

Samorządy, organizacje i mieszkańcy Lubelszczyzny solidarnie i z oddaniem angażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, udzielając wsparcia materialnego i finansowego szacowanego łącznie na ok. 450 mln zł. Organizowali też m.in.:

 • transport do punktów recepcyjnych, a następnie miejsc docelowych,
 • obsługę w punktach recepcyjnych i informacyjnych,
 • dystrybucję pomocy humanitarnej, w tym żywności.

Jednak działania wojenne postawiły nasze województwo – będące regionem przygranicznym – przed wyzwaniami związanymi z długofalową pomocą Ukrainie.

Dotyczą one przede wszystkim:

 • pomocy obywatelom Ukrainy zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego;
 • pomocy rzeczowej i finansowej instytucjom i mieszkańcom w Ukrainie;
 • przygotowania i wsparcia w realizacji programu odbudowy.

 

Raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez Województwo Lubelskie (link otwiera się w nowym oknie)

 Źródło:lubelskie.pl