przemoc

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  –
bezpłatna pomoć prawna i psychologiczna
19-25 lutego 2024 r.

Lublin po raz kolejny przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, realizowanej w związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W dniach od 19 do 25 lutego potrzebujące wsparcia mieszkanki i mieszkańcy miasta mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, porad psychologicznych czy konsultacji z ekspertami.

– To niezwykle ważna inicjatywa, która ma na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób doświadczających przemocy, zwłaszcza w rodzinie, oraz zagrożonych tym zjawiskiem. Dlatego Miasto Lublin każdego roku włącza się w akcję, oferując mieszkankom i mieszkańcom interdyscyplinarną pomoc w tym zakresie. W ramach realizowanych działań dyżury pełnią przedstawiciele m.in. miejskich instytucji, Policji, Prokuratury, oświaty, ochrony zdrowia czy kuratorów sądowych. Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Tak jak co roku, w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” dyżury będą pełnić m.in. specjaliści z Zespołu Interdyscyplinarnego, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód, Prokuratury Okręgowej oraz Prokurator Rejonowych w Lublinie.

– Akcja skierowana jest do osób zagrożonych przemocą, pokrzywdzonych przestępstwem, ale także do świadków takich zdarzeń i wpisuje się w realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025. Zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy. Wszystkie porady i konsultacje świadczone są bezpłatnie – mówi Adam Mołdoch, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano także prelekcję dla uczennic i uczniów klas czwartych i piątych poruszającą tematykę przemocy. Spotkanie rozpocznie się we wtorek (20 lutego) o godz. 11.30 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Zuchów 1. Z kolei w piątek (23 lutego) odbędą się warsztaty na temat rozpoznawania objawów i przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, skierowane do pracowników Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną. Oba wydarzenia poprowadzą doświadczeni psychologowie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Szczegółowy harmonogram dyżurów eksperckich:

Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6A:

 • 19 lutego (poniedziałek)
  • dyżur telefoniczny pracownika Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, tel. 81 466 55 45, w godz. 10.00-14.00;
  • dyżur stacjonarny pracownika socjalnego CIK, w godz. 13.00-15.00;
  • dyżur stacjonarny prawnika, w godz. 16.00-18.00;
 • 20 lutego (środa)
  • dyżur stacjonarny terapeuty ds. wsparcia osób w kryzysie, w godz. 12.00-14.00;
 • 21 lutego (środa)
  • dyżur stacjonarny pracownika socjalnego CIK, w godz. 13.00-15.00;
 • 22 lutego (czwartek)
  • dyżur stacjonarny prawnika, w godz. 13.00-15.00.

Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Probostwo 6A – dodatkowe stacjonarne dyżury psychologa:

 • 19 lutego (poniedziałek) – w godz. 7.00-12.00 oraz 13.00-18.00;
 • 20 lutego (wtorek) – w godz. 7.00-12.00 oraz 13.00-16.00;
 • 21 lutego (środa) – w godz. 7.00-11.00 oraz 13.00-17.00;
 • 22 lutego (czwartek) – w godz. 7.00-12.00 oraz 14.00-17.00;
 • 23 lutego (piątek) – w godz. 9.00-11.00 oraz 15.00-19.00.

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie:

 • 20 lutego (wtorek) – dyżur telefoniczny funkcjonariusza policji pod nr tel. 47 811 59 72, w godz. 10.00-11.00;
 • 22 lutego (czwartek) – dyżur stacjonarny funkcjonariusza policji w Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPR, ul. Głęboka 11, w godz. 12.00-13.00.

Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Głęboka 11, dyżury telefoniczne pod nr tel. 81 466-54-86 lub 87 oraz w siedzibie Sekcji w zakresie poradnictwa socjalnego oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

 • 19 lutego (poniedziałek) – w godz. 8.00-10.00, pokój nr 2;
 • 22 lutego (czwartek) – w godz. 8.00-10.00, pokój nr 4.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie – dyżury stacjonarny przedstawicieli Prokuratury w Sekcji ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPR, ul. Głęboka 11:

 • 19 lutego (poniedziałek) – w godz. 12.00-14.00;
 • 20-23 lutego (wtorek-piątek) – w godz. 11.00-13.00.

Prokuratura Rejonowa w Lublinie – dyżury stacjonarne i telefoniczne przedstawicieli Prokuratury:

 • 19 lutego (poniedziałek)
  • w godz. 8.00-11.00 – ul. Chmielna 10, pokój 222, tel. 81 528 80 62;
  • w godz. 11.00-14.00 – Dział ds. Wojskowych, ul. Żwirki i Wigury 6, pokój 6, tel. 81 441 89 13;
 • 20 lutego (wtorek)
  • w godz. 8.00-11.00 – ul. Chmielna 10, pokój 101, tel. 81 528 80 21;
  • w godz. 11.00-14.00 ul. Chmielna 10, pokój 110, tel. 81 528 80 30;
 • 21 lutego (środa)
  • w godz. 8.00-11.00 – ul. Chmielna 10, pokój 208, tel. 81 528 80 48;
  • w godz. 11.00-14.00 ul. Chmielna 10, pokój 207, tel. 81 528 80 47;
 • 22 lutego (czwartek)
  • w godz. 8.00-11.00 – Dział ds. Wojskowych, ul. Żwirki i Wigury 6, pokój 4, tel. 81 441 89 28;
  • w godz. 11.00-14.00 ul. Chmielna 10, pokój 111, tel. 81 528 80 31;
 • 23 lutego (piątek)
  • w godz. 8.00-11.00 – ul. Chmielna 10, pokój 205, tel. 81 528 80 45;
  • w godz. 11.00-14.00 – Dział ds. Wojskowych, ul. Żwirki i Wigury 6, pokój 8, tel. 81 441 89 25.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe w Lublinie, ul. Chmielna 10 – dyżury stacjonarne i telefoniczne przedstawicieli Prokuratury, w godz. 8.00-14.00:

 • 19 lutego (poniedziałek)
  • pokój 307, tel. 81 528 80 70;
  • pokój 310, tel. 81 528 80 73;
  • pokój 406, tel. 81 528 80 89;
 • 20 lutego (wtorek)
  • pokój 414, tel. 81 528 80 95;
  • pokój 416, tel. 81 528 80 97;
  • pokój 415, tel. 81 528 80 96;
 • 21 lutego (środa)
  • pokój 405, tel. 81 528 80 88;
  • pokój 401, tel. 81 528 80 86;
  • pokój 317, tel. 81 528 80 78;
 • 22 lutego (czwartek)
  • pokój 315, tel. 81 528 80 76;
  • pokój 320, tel. 81 528 80 81;
  • pokój 212, tel. 81 528 80 52;
 • 23 lutego (piątek)
  • pokój 410, tel. 81 528 80 92;
  • pokój 412, tel. 81 528 80 93;
  • pokój 404, tel. 81 528 80 87.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ w Lublinie, ul. G. Narutowicza 32 – dyżury stacjonarne przedstawicieli Prokuratury:

 • 19-23 lutego (poniedziałek – piątek) – w godz. 9.00-12.00.

Kurator sądowy III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód – dyżur telefoniczny pod nr tel. 81 46 48 958:

 • 19 lutego (poniedziałek) – w godz. 10.00-12.00.

Kuratorzy dla Dorosłych I i III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – dyżury telefoniczne kuratorów:

 • 19 lutego (poniedziałek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 53 02;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 92;
 • 20 lutego (wtorek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 99;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 53 02;
 • 21 lutego (środa)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 26;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 53 01;
 • 22 lutego (czwartek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 99;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 31;
 • 23 lutego (piątek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 99;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 98.

Kuratorzy Rodzinni i Nieletnich II i IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie – dyżury telefoniczne kuratorów:

 • 19 lutego (poniedziałek):
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 45;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 39;
 • 20 lutego (wtorek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 44 oraz 52 52;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 46;
 • 21 lutego (środa)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 41;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 40 oraz 52 39;
 • 22 lutego (czwartek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 46;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 36;
 • 23 lutego (piątek)
  • w godz. 10.00-12.00 – tel. 81 477 52 38;
  • w godz. 12.00-14.00 – tel. 81 477 52 44.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego – dyżur stacjonarny:

 • 23 lutego (piątek) – w godz. 12.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Zuchów 1.
 
źródło:lublin.eu