Nabór wniosków do VI Zielonego Budżetu

#SkweryOdNowa

30 listopada ruszył nabór wniosków do VI Zielonego Budżetu. Tym razem przyjrzymy się przestrzeniom, które od lat funkcjonują jako zieleń publiczna, ale po latach użytkowania wymagają remontu i odświeżenia, dlatego hasło VI edycji to #SkweryOdNowa.

– Zielony Budżet, to inicjatywa dająca możliwość zaplanowania zieleni przez samych mieszkańców. W tym roku po raz kolejny realizujemy edycję tematyczną, zachęcając do wskazania miejsc, które wymagają odświeżenia i odkrycia na nowo ich potencjału. Liczymy na to, że mieszkańcy którzy najlepiej znają najbliższe otoczenie i potrzeby, wskażą swoje ulubione, zielone przestrzenie wymagające odnowy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W VI edycji ZB skupimy się na niewielkich obszarach, na których prace (włączając opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej) można zrealizować w ciągu jednego, maksymalnie dwóch lat budżetowych. Czasami będzie to wymiana mebli miejskich na nowe – bardziej funkcjonalne, innym razem rekompozycja zieleni istniejącej i dodanie koloru w postaci kwitnących bylin oraz krzewów. Niektóre zieleńce wymagać będą usunięcia bądź remontu starej nawierzchni, co mieszkańcy sygnalizowali już we wnioskach zgłaszanych w poprzednich edycjach.

– Pod pojęciem SkwerodNowa rozumiemy jego remont i odnowę. Zgodnie ze współczesnymi trendami w zieleni miejskiej, chcemy zmierzać w kierunku rozszczelniania obszarów utwardzonych, zwiększania
i zróżnicowania powierzchni biologicznie czynnej oraz powiększania powierzchni retencji w mieście. Priorytetowo traktowane będą pomysły dotyczące działek miejskich, ogólnodostępnych oraz w których przewagę stanowić będzie odnowa zieleni – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

Składanie wniosków do VI edycji Zielonego Budżetu #SkweryOdNowa rozpoczyna się 30 listopada na platformie e-usług i potrwa do 14 grudnia. W formularzu, mieszkańcy będą proszeni o podanie lokalizacji (zaznaczenie działki na mapie) oraz opisanie proponowanych zmian i udogodnień. Cenne będzie uzasadnienie, dlaczego właśnie to miejsce warto poddać renowacji. Pomysł może zgłosić każdy. Autorzy wniosku mają możliwość załączyć ewentualne inspiracje, rysunki czy pomysły.

Ocena formalna rozpocznie się 15 grudnia. Zespół Zadaniowy ds. Zielonego Budżetu, w skład którego wchodzą architekci krajobrazu z Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele innych wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Lublin, oceni pomysły i lokalizacje pod kątem możliwości ich realizacji. Weryfikowane będą następujące dane:

 • zgodność z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bądź Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
 • przebieg infrastruktury podziemnej i naziemnej,
 • planowane inwestycje bądź remonty,
 • własności działek,
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną zaprezentowane Panelowi Ekspertów, który do realizacji wskaże najciekawsze pomysły. Kryteria oceny merytorycznej to:

 • dostępność i kontekst otoczenia – nasycenie najbliższego terenu zielenią, nawiązanie do najbliższego otoczenia, harmonijne wpasowanie się w istniejącą przestrzeń, zgodność pomysłu z lokalizacją;
 • funkcjonalność, pomysłowość, innowacyjność – zdolność zaspokajania potrzeb określonej grupy lub grup mieszkańców – niekoniecznie wszystkich możliwych przedziałów wiekowych, wpływ na integrację społeczną potencjalnych użytkowników, propagowanie aktywności
 • w wybranych dziedzinach, sposób postrzegania zieleni w przestrzeni miejskiej, atrakcyjność, niekonwencjonalny sposób wykorzystania do wypoczynku i rekreacji;
 • udział zieleni – stopień zagospodarowania przestrzeni zielenią, uszanowanie i ochrona zieleni istniejącej, zwiększenie bioróżnorodności, wprowadzenie gatunków rodzimych, walory ekologiczne, edukacyjne, estetyczne;
 • liczba wniosków zgłoszonych do realizacji na terenie danej dzielnicy Miasta Lublin.

W VI edycji Zielonego Budżetu, do Panelu Ekspertów zaproszono:

 • dr hab. Ewa Trzaskowska, profesor KUL, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • mgr inż. Paweł Adamiec – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu, Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • dr Dawid Soszyński – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • mgr Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni, Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN,
 • dr inż. Adam Gawryluk – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Wydział Argobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr inż. Seweryn Malawski – Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
 • dr hab. inż. arch. Natalia Przesmycka – prof. PL, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Politechnika Lubelska.

Listę projektów wybranych do realizacji poznamy w pierwszej połowie marca 2023 roku.

 

 Xródło:lublin.eu