grafika

#Poznajmy się! w Lublinie –
Kongres młodych aktywistów i aktywistek

W Lublinie rozpoczął się Kongres młodych aktywistów i aktywistek. 200 młodych osób spotyka się w Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023, żeby nawiązać nowe kontakty z osobami aktywnymi społecznie oraz wzbogacić się o pomysły i plany do dalszych działań. Ogólnopolskie spotkanie potrwa do niedzieli, 22 stycznia.

– Lublin jako Europejska Stolica Młodzieży jest miejscem spotkań, dialogu i inspiracji. Kongres jest pierwszym tegorocznym wydarzeniem mającym na celu zintegrowanie młodych osób z całej Polski zaangażowanych społecznie. Trzy dni, pełne warsztatów oraz paneli dyskusyjnych, będą szansą na wymianę doświadczeń młodzieży z różnych miast i organizacji oraz wspólne wypracowanie dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że każda osoba uczestnicząca w Kongresie wyjedzie z Lublina bogatsza o nowe plany i pomysły, a wnioski z warsztatów, będą pomocne przy tworzeniu młodzieżowej polityki Miasta – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

W harmonogramie wydarzenia zaplanowano m.in.: panel dyskusyjny „Młodzież w Europie – Europejski Rok Młodzieży”, który poruszy temat możliwości, jakie Unia Europejska daje młodym ludziom czy debatę na temat „Czego potrzebują młodzi od młodych”. Podczas wydarzenia odbędzie się cykl warsztatów, w ramach których uczestnicy zdefiniują potrzeby młodzieży w czterech obszarach: Wolontariat, Współrządzenie, Zdrowie Psychiczne oraz Miasto. Pod okiem ekspertów z organizacji pozarządowych, wskażą cele i sposoby na włączenie młodych osób do działań we wspomnianych sektorach. Trzydniowy Kongres zakończy się przedstawieniem materiałów wypracowanych przez poszczególne grupy tematyczne, które następnie zostaną poddane debacie na forum wszystkich uczestniczek i uczestników projektu.

Ponadto, podczas panelu otwierającego Kongres wręczono Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Nagrodę przewidziano w dwóch kategoriach wiekowych – do 26. oraz od 27 roku życia. W pierwszej kategorii nagrodę otrzymały Aniela Bogusz oraz Aleksandra Borzęcka. Natomiast w kategorii osób po 27. roku życia nagrodę przyznano Zdzisławowi Ohar oraz Bożenie Krawczyk. Laureaci są osobami zaangażowanymi w różnych obszarach życia kulturalnego, naukowego, społecznego, jak również podejmują inicjatywy i działania służące dzieciom i młodzieży Lublina.

Kongres młodych aktywistów i aktywistek stanowi pierwszy etap projektu „Młodzi dla młodych”, realizowanego dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, który wpisuje się w obchody Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Wydarzenie, organizowane przez Młodzieżową Radę Miasta we współpracy z Miastem Lublin, odbywa się w dniach 20-22 stycznia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.