Podsumowanie kontroli pociągów / Lokomotywa Kampanii Kolejowe ABC II


Inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego dbali o bezpieczne i komfortowe podróżowanie w trakcie ferii. Skontrolowali 90 pociągów niemal 550 pojazdów kolejowych. Wykryli ponad 162 mniejszych i większych nieprawidłowości. UTK dba o bezpieczeństwo także edukując najmłodszych. Od 28 lutego w trasę wyrusza lokomotywa w barwach Kampanii


Kolejowe ABC II. To kolejne działanie prowadzonej przez UTK akcji.

W styczniu 2023 r. z usług kolei skorzystało 29,61 mln osób. To niemal o 8 mln więcej niż w poprzednim roku. Jest to również najlepszy wynik za styczeń od 2012 r. O to, by podróżowanie koleją dla wszystkich było bezpieczne i komfortowe dbali inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego. W trakcie ferii od 16 stycznia do 26 lutego skontrolowali 90 pociągów, szczególnie tych jeżdżących na popularnych turystycznych trasach. Łącznie kontrole dotyczyły niemal 550 pojazdów kolejowych wagonów, lokomotyw i zespołów trakcyjnych. Łącznie stwierdzono 162 nieprawidłowości.


„Liczba nieprawidłowości stwierdzanych przez inspektorów Urzędu Transportu Kolejowego pokazuje, że mimo ciągłej poprawy bezpieczeństwa na kolei nasze kontrole są potrzebne. Na szczęście tylko w 12 przypadkach na ponad 150 wykrytych nieprawidłowości były one na tyle groźne, że trzeba było wszcząć postępowania w sprawie wyłączenia lub ograniczenia eksploatacji pojazdów kolejowych” wyniki działań UTK w trakcie ferii podsumował dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 11 przypadkach nieprawidłowości dotyczyły sprawności drzwi bocznych i czołowych. W czterech pojazdach wykryto gaśnice bez odpowiednich przeglądów. Najwięcej, bo 115 nieprawidłowości dotyczyło komfortu podróży, warunków sanitarnych i działania informacji pasażerskiej. W wyniku kontroli wszczęto postępowania dotyczące wyłączenia z eksploatacji 3 pojazdów i ograniczenia eksploatacji w 9 przypadkach.


Kontrole UTK są niezapowiedziane i prowadzone przed wyruszeniem w trasę albo w trakcie jazdy pociągu. Inspektorzy sprawdzają elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, m.in. zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, kwalifikacje maszynistów i drużyny konduktorskiej. Dużą wagę przywiązują do elementów związanych z komfortem podróżowania i przestrzeganiem praw pasażerów. Sprawdzają czystość składu, toalety i ich wyposażenie, działanie ogrzewania oraz oświetlenia, informacji megafonowej i wizualnej oraz odpowiednie oznaczenie relacji pociągu. Zwracają również uwagę na frekwencję.


W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK nakazuje ich usunięcie i dokładną analizę, by nie powtarzały się w przyszłości. Może również w drodze decyzji stwierdzić naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, wyłączyć z eksploatacji pojazd kolejowy lub ograniczyć jego eksploatację. Jeśli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, to przewoźnikowi grozi do 5 tys. euro kary za każdy dzień opóźnienia.
Jeśli przewoźnik nie zapewni odpowiedniej jakości podróży, pasażerowie mogą złożyć do niego reklamację i domagać się zwrotu części ceny biletu. Jeśli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z Urzędem Transportu Kolejowego za pomocą formularza internetowego lub wiadomości email na adres pasazer@utk.gov.pl. Infolinia 22 460 40 80 dotycząca praw pasażerów jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 16.15.

 
 
 

„Bezpieczeństwo ważna sprawa, na kolei to podstawa”
28 lutego w trasę wyruszy lokomotywa w barwach Kampanii Kolejowe ABC II z sympatycznym nosorożcem Rogatkiem i hasłem „Bezpieczeństwo ważna sprawa, na kolei to podstawa”. Jest nto kolejne działanie promujące bezpieczeństwo w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnoedukacyjnej prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego.

O bezpieczeństwo kolei dbamy nie tylko poprzez kontrole taboru i infrastruktury kolejowej. Prowadzimy również działania edukacyjne i promujące zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowodrogowych, w pobliżu torów, na dworcach i w pociągu. Lokomotywa w barwach Kampanii Kolejowe ABC II to dodatkowy element wspierający edukację dzieci i dorosłych w zakresie bezpieczeństwa na kolei mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.


Pojazd jest nowym elementem edukacyjnoinformacyjnym projektu Kampania KolejoweABC II. Jest to lokomotywa PKP Intercity EU160 Griffin. Ten elektrowóz ma 19,90 m długości i przystosowany jest do prowadzenia pociągów pasażerskich i towarowych z prędkością do 160 km/h. 28 lutego o 15:37 lokomotywa poprowadzi pociąg z Warszawy Gdańskiej do Poznania Głównego. W marcu pojazd będzie można spotkać jeszcze m.in. w: Bydgoszczy,  Chełmie, Kołobrzegu, Koninie, Kutnie, Lublinie, Pile, Rzeszowie, Szczecinie, Szczecinku, Toruniu, Warszawie i Zbąszynku.
Lokomotywa została oklejona w lutym tego roku. Na kolorowej grafice pojawiła się postać bohatera Kampanii Kolejowe ABC II, nosorożca Rogatka, jego przyjaciele Staś, Patrycja i pies Tropek oraz hasło „Bezpieczeństwo ważna sprawa, na kolei to podstawa”, które zachęca do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas podróży koleją i zainteresowania się tematyką poruszaną w ramach kampanii. Lokomotywa w oklejeniu Kampanii Kolejowe ABC II będzie
jeździć co najmniej do 31 sierpnia 2023 r.


Kampania Kolejowe ABC II realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach ogólnopolskiego projektu informacyjnoedukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wzorców odpowiedzialnego zachowania się na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stacji, przystanków i przejazdów kolejowych. Projekt ten ma za zadanie podniesienie świadomości i wiedzy wśród dzieci i dorosłych na to, jak ważne jest bezpieczeństwo oraz co zrobić, aby zapewnić je sobie i swoim bliskim.


Kampania Kolejowe ABC II realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.