spotify

Oświadczenie Spotify w sprawie nowelizacji ustawy o prawach autorskich

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6).

Spotify dzieli się swoimi poważnymi obawami związanymi z zapowiedzią Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza, dotyczącą dodatkowego wynagrodzenia dla twórców przez muzyczne serwisy streamingowe, które miałoby zostać wprowadzone w ramach wdrożenia przez Polskę dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (tzw. dyrektywa DSM), obejmującej przemysł muzyczny i audiowizualny. Branża muzyczna ma zupełnie inną specyfikę niż branża filmowa czy telewizyjna i powinna być rozpatrywana oddzielnie, gdy rząd będzie finalizował te regulacje. Spotify nie jest w stanie wchłonąć dodatkowych kosztów podwójnej płatności. W przypadku nałożenia dodatkowej płatności koszt musiałby zostać zrekompensowany kosztem naszego wsparcia dla lokalnych artystów, podwyżką cen dla polskich użytkowników lub innymi środkami.

W ciągu ostatnich 11 lat Spotify dokonało ważnych inwestycji na krajowym rynku muzycznym i przyczyniło się do sukcesu wielu polskich artystów. Dzięki naszym wysiłkom promującym muzykę, zapewniamy lokalnym artystom większą widoczność w kraju i za granicą, napędzając wzrost odtworzeń ich utworów. Warto zauważyć, że w momencie wejścia Spotify do Polski, 10 najchętniej słuchanych artystów na platformie w Polsce stanowili artyści zagraniczni. Obecnie 9 z 10 najpopularniejszych artystów w kraju to Polacy, a konsumpcja polskiej muzyki wzrasta z roku na rok. Nałożenie na muzyczne platformy streamingowe podwójnej opłaty za te same treści znacznie obciążyłoby działalność Spotify w Polsce, ograniczając nasze możliwości inwestycyjne. Wpłynęłoby to niewątpliwie na nasze możliwości wsparcia dla krajowych artystów oraz na samą usługę, z której z zadowoleniem korzysta wielu konsumentów.

Spotify już teraz przekazuje zdecydowaną większość przychodów właścicielom praw do muzyki, którzy rozliczają się z kompozytorami, autorami i wykonawcami na podstawie odrębnych umów. W 2023 r., w perspektywie globalnej, przekazana przez Spotify kwota wyniosła 35 mld zł, co stanowi najwyższą płatność dokonaną kiedykolwiek przez pojedynczego sprzedawcę detalicznego. W 2023 r. polscy artyści wygenerowali wyłącznie ze Spotify blisko 130 milionów złotych, co stanowi wzrost o 750% od 2017 roku. W 2022 r. IFPI (pol. Międzynarodowa Federacja Przemysłu Fonograficznego) ogłosiła, że polski sektor muzyczny stał się dwudziestym największym rynkiem muzycznym na świecie. Nigdy wcześniej Polska nie osiągnęła tak wysokiego udziału w globalnym rynku muzycznym. Dzięki serwisom streamingowym, takim jak Spotify, lokalny przemysł muzyczny kwitnie jak nigdy wcześniej.

Zaledwie dwa tygodnie temu rząd zapowiadał dosłowną transpozycję przepisów Unii Europejskiej w zakresie praw twórców muzycznych. Wprowadzenie przepisów dotyczących podwójnej płatności jest całkowitym zwrotem ze strony rządu i świadczy o braku zrozumienia negatywnego wpływu, jaki proponowane rozwiązanie będzie miało na polski przemysł muzyczny. Należy zauważyć, że propozycja wprowadzenia takiego mechanizmu opłaty, który obecnie odzwierciedlają zapowiedzi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została odrzucona przez unijnych prawodawców w procesie legislacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie obowiązku podwójnej opłaty za tę samą muzykę będzie miało szkodliwy wpływ na polski przemysł muzyczny, polskich artystów i konsumentów, dlatego wzywamy rząd do podjęcia działań już teraz, aby temu zapobiec i sprawić, że polski przemysł muzyczny pozostanie silny i nadal będzie się rozwijał.

– Dustee Jenkins, dyrektorka ds. Public Affairs w Spotify

– Mateusz Smółka, Music Team Lead na polski rynek w Spotify

 

Źródło informacji: Spotify