odsniezanie

Lublin  przygotowany do zimy!

Lublin jest przygotowany do zimowego utrzymania miasta. Służby i specjalistyczny sprzęt m.in. 53 solarki, 22 ciągniki, ładowarki oraz pługi, czekają w gotowości do podjęcia akcji w razie pogorszenia pogody. Do dyspozycji jest także m.in. 4 tys. ton soli drogowej.

– Głównym celem zimowego utrzymania jest zachowanie drożności lubelskich ulic i ciągów pieszych, co przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie miasta. Priorytetem jest dla nas sprawne działanie, a tym samym eliminowanie zagrożeń związanych z wystąpieniem zimowych zjawisk pogodowych. Wszystkie służby są przygotowane do tegorocznej akcji, stan nawierzchni dróg podlega stałej kontroli, a analiza danych pogodowych prowadzona jest całodobowo – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji  i Rozwoju.

Zimowym utrzymaniem objęte są zarówno drogi, jak i tereny miejskie zlokalizowane poza pasem drogowym. Za utrzymanie dróg odpowiada Zarząd Dróg i Mostów, a za tereny miejskie, które nie są drogami – Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej. W przypadku dróg miasto podzielone jest na 7 rejonów zimowego utrzymania. ZDiM odpowiada za odśnieżanie łącznie około 685 km dróg, w tym: dróg publicznych – 595 km, dróg wojewódzkich – 44 km, dróg powiatowych –  blisko 148 km, dróg gminnych – 402 km oraz dróg wewnętrznych – 90 km. Obowiązują trzy standardy odśnieżania. Pierwszym objętych jest ponad 219 km ulic, drugim – około 105 km, zaś trzecim – blisko 152 km ulic. Ponadto w stałym zimowym utrzymaniu pozostaje powierzchnia ponad 507 tys. m2 chodników, parkingów, schodów, kładek, skrzyżowań i dojść do przejść dla pieszych. Z kolei tereny poza pasem drogowym objęte stałym zimowym utrzymaniem podzielono na 4 rejony miasta. Ich łączna powierzchnia wynosi około 230 ha. Za każdy z rejonów odpowiada firma wyłoniona w przetargu, która zobowiązana jest do dysponowania odpowiednim sprzętem i niezbędnymi materiałami do realizowania akcji, a także prowadzenia całodobowych dyżurów. Tereny nie będące w stałym utrzymaniu są monitorowane i odśnieżane w zależności od potrzeb, czy też po otrzymanym zgłoszeniu. Odśnieżanie interwencyjne jest realizowane po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów objętych stałym utrzymaniem.

W akcję zimowego utrzymania włączone jest także MPK Lublin. Spółka odpowiedzialna jest za odśnieżanie 780 przystanków komunikacji miejskiej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. W związku z obowiązkiem odśnieżania, kontrolowani są także prywatni zarządcy nieruchomości.

W ramach „Akcji Zima” stałą analizę sytuacji, szczególnie w zakresie transportu, utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wykorzystywane są do tego zarówno systemy monitoringu wizyjnego, sieć stacji pogodowych oraz programy analityczne. Miasto ma również podpisaną umowę na świadczenie usługi indywidualnej osłony meteorologicznej obejmującą m.in. codzienne prognozy, ostrzeżenia i analizy meteorologiczne oraz stały całodobowy kontakt z dyżurnym meteorologiem. W celu bieżącej analizy sytuacji wykorzystywany jest również system pozycjonowania i monitoringu stanu pracy całego sprzętu odśnieżającego miasto. Jest to system, który w realnym czasie pokazuje zarówno lokalizację oraz ilość sprzętu zaangażowanego do zimowego utrzymania miasta, co jest niezbędne do skutecznego zarządzania ewentualnymi sytuacjami kryzysowymi.

Bezpośredni wpływ na koszty zimowego utrzymania miasta mają warunki atmosferyczne. W ubiegłym sezonie na akcję zimowego utrzymania dróg i terenów poza pasem drogowym przeznaczono ponad 5 mln zł.  Akcja zimowego utrzymania miasta prowadzona jest co roku, w okresie od listopada do końca marca.

W sprawach zimowego utrzymania miasta, zgłoszenia przyjmowane są pod następującymi numerami telefonów:

 • w zakresie dróg – tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne);
 • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym – tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku);
 • w zakresie miejsc parkingowych – tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku);
 • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).

Materiały i pojazdy będące w gotowości w sezonie 2022/2023:

 • sól drogowa – 4 tys. t,
 • chlorek wapnia techniczny – 2250 kg,
 • piasek i solanka – według potrzeb
 • solarki opłużone duże – 39,
 • solarki małe – 14,
 • ciągniki o mocy powyżej 75KM – 6,
 • ciągniki o masie 1,9 ton – 16,
 • ładowarki –  7,
 • równiarki lub pługi wirnikowe – 4,
 • samochody do wywozu śniegu – 8.

Wszystkie materiały wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg są uzupełniane w miarę zużycia i według bieżących potrzeb.

Źródło:lublin.eu