karty-kredytowe

Lublin na podium wśród bezgotówkowych miast w Polsce

Cashless Cities to projekt, którego celem jest promowanie samorządów dbających o rozwój płatności elektronicznych na swoim terenie.
W rankingu miasta oceniane są w trzech obszarach, w których możliwość płatności bezgotówkowych jest najważniejsza dla mieszkańców większości miast: komunikacja publiczna, parkowanie oraz urzędy i inne placówki zarządzane przez magistrat.
Nowoczesne technologie stają się nieodzownym elementem naszej rzeczywistości, naturalne jest zatem ich wykorzystywanie w obszarze zarządzania usługami miejskimi, również w odniesieniu do nowoczesnych rozwiązań płatniczych.

Na wynik składa się ocena w 10 kategoriach. Aż 5 kategorii dotyczyło płatności w komunikacji miejskiej. Kolejne 3 kategorie obejmują zagadnienia związane wygodną infrastrukturą do opłacania parkowania w miejskich strefach płatnego postoju. Następnym kryterium oceny była dostępność bezgotówkowych płatności w urzędach miasta oraz zależnych od miasta ośrodkach kultury i sportu. W ostatniej kategorii punkty zostały przyznane za to, jak ideę smart city miasta zamierzają wdrażać w najbliższym czasie.

Partnerami głównymi projektu Cashless Cities była Fundacja Polska Bezgotówkowa oraz firma Fiserv Polska, właściciel marki Polcard.