konkurs-plastyczny-lublin

Miasto zaprasza lubelską młodzież do udziału w konkursie na grafikę do kalendarza, jaki planuje wydać w przyszłym roku z okazji Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Prace o tematyce związanej z miastem można nadsyłać do 21 kwietnia.

– W ubiegłym tygodniu oficjalnie otworzyliśmy w Lublinie Europejską Stolicę Młodzieży. W tym roku nasze miasto będzie należało przede wszystkim do młodych. Najbliższe miesiące przyniosą wiele działań, spotkań i wydarzeń sportowych dla młodzieży oraz przez młodzież realizowanych. Stąd pomysł wydania kalendarza na 2024 nawiązującego tematem właśnie do Europejskiej Stolicy Młodzieży. Wszystkie osoby, które chciałby mieć swój wkład w jego powstanie, zachęcam do zgłaszania prac w miejskim konkursie – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych do ukończenia 30. roku życia.

Tematem prac konkursowych jest Lublin. Mogą one nawiązywać do dowolnego miejsca, wydarzenia, osoby czy indywidualnego wspomnienia dotyczącego miasta. Grafiki wykonane dowolną techniką plastyczną bądź komputerową powinny mieć zachowane proporcje kwadratu.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę. Prace grupowe nie podlegają ocenie.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać skan grafiki wraz z niezbędnymi załącznikami na adres: konkurs.marketing@lublin.eu oraz dodatkowo oryginały podpisanych załączników dostarczyć osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Lublin, ul. Rynek 8, 20-111 Lublin, z dopiskiem „Konkurs na grafikę do kalendarza ESM na 2024 rok”. O dochowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data stempla pocztowego. Prace, do których nie zostaną dostarczone oryginały podpisanych załączników nie będą podlegać ocenie. Termin zgłoszeń do konkursu mija 21 kwietnia.

Spośród przesłanych grafik zostanie wybrana finałowa trzydziestka. Wśród nich komisja konkursowa wybierze 11 najlepszych prac, które zostaną umieszczone na miesięcznych kartach w kalendarzu. Wyboru ostatniej, dwunastej grafiki dokonają internauci podczas głosowania na profilu Miasta Lublin na portalu społecznościowym Facebook. Pozostali uczestnicy finału otrzymają wyróżnienia. Ponadto autorzy 3 najlepiej ocenionych grafik oraz autor pracy wybranej przez internautów otrzymają nagrody pieniężne o wartości od 1 do 2 tys. zł.

Dodatkowo wszystkie 30 finałowych prac zostanie zaprezentowanych wraz z sylwetkami autorów na wystawie, jaką Miasto planuje przygotować po zakończeniu konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wykaz załączników opublikowane są w BIP Urzędu Miasta Lublin.

 źródło:lublin.eu