konferencja-kul

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa


pn. „Problemy międzynarodowego i krajowego bezpieczeństwa prawnego państw demokratycznych wobec
agresji Rosji na Ukrainę: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”


11-12 maja 2023 roku


Centrum Transferu Wiedzy KUL w Lublinie.

Planowana konferencja obejmuje problemy prawne związane z udzielaniem pomocy Ukrainie w płaszczyźnie międzynarodowej i krajowej, jaka została już podjęta bądź może być podjęta w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie – w granicach norm obowiązującego prawa – przez organizacje międzynarodowe o zasięgu uniwersalnym i regionalnym (ONZ, UE, NATO, OBWE), oraz przez poszczególne państwa demokratyczne europejskie i pozaeuropejskie, które udzielają Ukrainie pomocy finansowej, militarnej i humanitarnej, oraz nakładają sankcje ekonomiczne na Rosję bądź sankcje personalne na jej polityków.

Organizator: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

Współorganizatorzy: Instytut De Republica, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie na Słowacji, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie na Ukrainie oraz Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

Szczegółowy program konferencji