pieniadze-na-lubelski-szpital

Kolejne środki unijne dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Dodatkowe 15 mln zł z funduszy unijnych otrzymał dziś Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie na trwający już projekt, który ma na celu przede wszystkim poprawę stanu oraz jakości życia pacjentów. Dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dyrektorowi szpitala Ryszardowi Śmiechowi aneks do umowy. Aneks parafował także rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Chodzi o projekt pn. „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia”. Projekt opiewa na kwotę blisko 118 mln zł (z czego blisko 50 mln zł to pieniądze z Unii Europejskiej, a ponad 25 mln zł pochodzi z Budżetu Państwa) i dotyczy przebudowy części szpitala, w tym m.in. gruntownej przebudowy Oddziałów: Hematologii, Onkologii, Anestezjologii i Polikliniki, a także doposażenia części obszarów udzielania świadczeń. Nowoczesna infrastruktura, nowy sprzęt i aparatura medyczna pozwoli na skuteczniejsze leczenie dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, poprawę zdrowia i jakości życia korzystających z opieki zdrowotnej świadczonej przez USD w Lublinie.

Staramy się wykorzystać ostatnie środki z mijającej unijnej perspektywy w sposób jak najbardziej efektywny. A ponieważ jest to jedyny w regionie szpital dziecięcy na tak wysokim poziomie, nie wykluczam kolejnej transzy środkówpodkreślał marszałek Jarosław Stawiarski.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury będzie polegał na przebudowie, doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci oraz rozwijaniu nowych świadczeń zdrowotnych. Projekt zakłada m.in: przebudowę pomieszczeń części medycznej szpitala, roboty budowlane i roboty instalacyjne. W projekcie przewidziano także przebudowę Oddziałów: Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej. Projekt zakłada także zakup specjalistycznego sprzętu, w tym system do mikroskopu czy do kontroli i pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach diagnostycznych.

Pan marszałek po raz kolejny pokazał, że rozumie potrzeby zdrowotne naszych małych pacjentów. Bardzo się cieszymy, że po tej modernizacji nastąpi wyraźna poprawa w szpitalu zarówno w obszarze klinicznym, jak i dydaktycznym zapewniał rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Równocześnie w ramach tej inwestycji Szpital planuje rozszerzyć zakres wykonywanych badań genetycznych, zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postępowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA.

Te dodatkowe środki przekazane przez urząd marszałkowski wzmocnią nasz szpital i umożliwią zakończenie remontu w terminie. Jesteśmy za to wsparcie bardzo wdzięczni mówił dyrektor szpitala Ryszard Śmiech.

Dotychczas zakończone zostały prace m.in. na Oddziałach: Endokrynologicznym, Rotacyjnym, Otololaryngologii, Ortopedii I i II, Nefrologii, Pulmonologii czy Neurologii, a także dotyczące nadbudowy VI piętra szpitala. Aktualnie trwają prace m.in. na Oddziale Hematologii i Pracowni Endoskopowej szpitala oraz w Poliklinice. Wykonywane są również prace instalacyjne oraz prace na Oddziałach: Kardiologii, Patologii Niemowląt i Patologii Noworodków, Hematologii oraz na Oddziale Intensywnej Terapii. Planowane zakończenie inwestycji to ostatni kwartał 2023 roku.

źródło:lublskie.pl