polregio

Polregio z trzema certyfikatami ISO

Polregio otrzymało Certyfikaty Zintegrowanego Zarządzania, przyznawane przez International Organization for Standardization (ISO) międzynarodową, niezależną organizację o globalnej skali działania w obszarze wdrażania norm jakości. Certyfikaty potwierdzają wdrożenie odpowiednich standardów w spółkach, które je otrzymują. Do tego grona dołączyło właśnie Polregio.

Największy polski przewoźnik regionalny otrzymał certyfikaty ISO 9001, ISO 27001 oraz ISO 37001 za wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością. To najlepszy dowód na to, że spółka Polregio spełnia najwyższe standardy pod względem poziomu zarządzania.


W Polregio wyznajemy zasadę kompleksowego rozwoju na wielu płaszczyznach jednocześnie. Tak jest również w przypadku certyfikatów ISO. To najbardziej znane i powszechnie szanowane na świecie standardy funkcjonowania organizacji, w naszym przypadku odnoszące się do zarządzania jakością, utrzymywania bezpieczeństwa informacji w spółce oraz zapobiegania wszelkim zjawiskom korupcyjnym. Od początku mojej kadencji na stanowisku prezesa Polregio bardzo zależało mi na spełnieniu wymagań i otrzymaniu certyfikatów ISO, dlatego jestem niezwykle wdzięczny wszystkim pracownikom spółki, którzy byli zaangażowani w cały proces mówi prezes Polregio Artur Martyniuk.


Certyfikat ISO 9001 przyznawany jest firmom, których usługi, produkty czy procesy spełniają najwyższe normy i obowiązujące przepisy . Przedsiębiorstwa, które posiadają certyfikat ISO 9001, w gronie firm dostarczających produkty i usługi najwyższej jakości.


Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 to jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów ISO. Stanowi formalne potwierdzenie, że firma zapewnia najlepszą możliwą ochronę wszystkim przetwarzanym danym biznesowym, w tym poufnym, a jej system jest odporny na cyberataki. Certyfikat zapewnia, że dane są chronione zarówno w trybie online, jak i offline.


Posiadanie Certyfikatu ISO 37001, czyli systemu zarządzania antykorupcyjnego oznacza, że organizacja działa zgodnie z prawem i przyjętym kodeksem etyki.
Polregio, zgodnie z wymaganiami prawa unijnego i krajowego, wdrożyła już wcześniej System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem (SMS/MMS): Safety Management System (SMS) oraz
Maintenance Management System (MMS) oraz związane z nim certyfikaty (jednolity certyfikat bezpieczeństwa w 2021 r. i certyfikat dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie ECM w 2022 r.).