lublin_1

 

Jak żyje się mieszkańcom poszczególnych dzielnic Lublina?

Według jednego z rankingów dzielnic Lublina najlepiej żyje się mieszkańcom Czechowa Północnego, a najmniej komfortowo osobom zamieszkującym dzielnicę Hajdów – Zadębie. Na złą jakość powietrza narzekają mieszkańcy dzielnicy Dziesiąta, w Sławinie jest słaba komunikacja, parkingów brakuje w Kalinowszczyźnie, a placów zabaw w Felinowie.

5,7 tys. mieszkańców wzięło udział w internetowej ankiecie pt. „Czego potrzebuje Lublin”? Jak wynika z ankiety zauważono dość duże różnice w jakości życia poszczególnych dzielnic Lublina.

Jak się żyje mieszkańcom poszczególnych dzielnic Lublina?

68% ankietowanych z takich dzielnic jak Czechów Północny i Czuby Południowe uważa, że w ich dzielnicach jakość życia jest wyższa niż w pozostałych. Zaledwie 10% badanych ma takie zdanie na temat dzielnicy Hajdów – Zadębie. Niewiele lepiej oceniali swoją dzielnicę mieszkańcy Tatarów (13%). Zdecydowana większość mieszkańców osiedla Hajdów – Zadębie, bo 73%, jest zdania, że w innych dzielnicach żyje się lepiej niż u nich. 43% takich odpowiedzi udzielili mieszkańcy Kośminka oraz 31% Śródmieścia. Na drugim biegunie z jedynie 6% takich odpowiedzi utożsamiają się mieszkańcy Czub Południowych.

Z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Lublina?

Jak można wywnioskować z ankiety, ciekawe jest to, że niemal w każdej dzielnicy mieszkańcy borykają się z innymi problemami. Ze słabą dostępnością komunikacji miejskiej i przedszkoli borykają się mieszkańcy dzielnicy Szerokie. Bolączką Węglina Południowego jest brak miejsc do parkowania samochodów. Na słaby stan chodników i ulic osiedlowych narzekają mieszkańcy dzielnicy Węglin Północny.

W Dziesiątej, Kośminku i Śródmieściu trzeba popracować nad jakością powietrza. Na niedostatek tras rowerowych cierpią mieszkańcy Głuska. W Felinie natomiast niskie morale mają dzieci i ich rodzice ze względu na niedostatek placów zabaw. Natomiast mieszkańcy Panikwody życzą sobie nowej szkoły i lepszych połączeń autobusowych.

Jakie są zalety poszczególnych dzielnic Lublina?

Jednak pomimo wielu braków i problemów, mieszkańcy poszczególnych dzielnic mówią również o pozytywnych aspektach życia na danym obszarze. Zadowoleni z dostępności terenów zielonych, przedszkoli, a także połączeń komunikacji miejskiej są mieszkańcy Czechowa. Bezpieczeństwo natomiast jest zaletą w Abramowicach. W Bronowicach cieszy mieszkańców dostępność publicznych przedszkoli.

Dużym plusem takich dzielnic jak Konstantynowa i Kośminek jest swobodny dojazd komunikacją miejską i samochodem do centrum miasta. Świeżym, czystym powietrzem chwalą się mieszkańcy Głuska. Dostępność terenów zielonych i tras rowerowych to zaleta dzielnicy Czuby. W dzielnicy Dziesiąta mieszkańcy są zadowoleni z poziomu nauczania w szkołach.

Czego oczekują mieszkańcy od władz miasta Lublin?

Lublin to miasto, które od wielu lat się rozwija. Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, nowe ulice i inne budynki użyteczności publicznej. Jednak jeszcze wiele jest do zrobienia. Otóż mieszkańcy wskazują, że należy jeszcze udoskonalić poszczególne dzielnice w takich obszarach jak: budowa miejsc parkingowych, ulic osiedlowych, a także rozwinąć tereny zielone. Oczekiwana jest też budowa i remont chodników, budowa tras rowerowych i placów zabaw dla dzieci. Mieszkańcy też liczą na to, że zostanie rozbudowana infrastruktura do uprawiania sportu.

W ogólnym zestawieniu mieszkańcy Lublina są zadowoleni z bezpieczeństwa na ulicach miasta, zarówno w dzień jak i w nocy. Wysoko oceniana jest również czystość ulic, łatwość dojazdu do innych dzielnic miasta czy ilość terenów zielonych. Wiele jednak jest jeszcze jest do zrobienia pod kątem dostosowania przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, jak również stanu ulic. Trzeba również coś zrobić, aby było więcej miejsc parkingowych dla samochodów.

Do podobnych opracowań z pewnością mają dostęp władze miasta Lublin, jak również lokalni deweloperzy. Ci pierwsi chcą utrzymać swoje stanowiska w przyszłości, więc będą musieli dokonać odpowiednich starań, aby zadowolić swoich mieszkańców. Natomiast deweloperzy chcąc przyciągnąć nowych klientów muszą myśleć o stworzeniu odpowiedniej infrastruktury przyjaznej dla nowych mieszkańców przy okazji budowania nowych osiedli mieszkaniowych. Obejrzyj nowe mieszkania w Lublinie: https://investmap.pl/rynek-pierwotny/mieszkania/lublin