doktorantAGH

Doktorant AGH pomoże w zielonej transformacji Polski?

Doktorant Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobył prestiżowy grant na prowadzenie badań, które mogą przyczynić się do transformacji energetycznej Polski, w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy. Pochodzący z Nowego Sącza młody innowator pracuje nad rozwiązaniem, które przewidzi ilość wyprodukowanej ze słońca energii.

Jakub Wójcik, asystent na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został jednym z ośmiu finalistów programu grantowego Science ONDE Flow Innovation Academy (SOFIA). Celem projektu, organizowanego przez ONDE SA – czołowego generalnego wykonawcy farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce – jest wspieranie studentów i doktorantów badających odnawialne źródła energii. Student otrzyma 15 tys. zł, a sponsorem jego grantu jest Huawei Polska – partner programu.
 
Naukowiec z AGH pracuje nad modelowaniem prognozy pogody na potrzeby OZE.
 

 – Sprawdzam, czy prognoza pogody pozwala określić, ile energii wyprodukujemy z odnawialnych źródeł energii. Chciałbym policzyć, jaką korzyść będzie miał właściciel instalacji czy farmy fotowoltaicznej, gdy pogodynka powie mu w telewizji, że będzie świeciło słońce. Chodzi o to, by przełożyć prognozę pogody na prognozę ilości wyprodukowanej energii. To pozwoli lepiej nią zarządzić i np. zużyć ją, gdy jest jej pod dostatkiem. Barierą w rozwoju OZE jest utrudnione przesyłanie energii z powodu przeciążenia sieci. Przewidywanie produkcji pomoże lepiej nim zarządzać – wyjaśnia Jakub Wójcik. 

Zgłoszenia do programu SOFIA spłynęły z całej Polski. Wśród innych wyróżnionych projektów znalazły się takie rozwiązania jak hodowla grzyba bioluminescencyjnego do oświetlania ulic, stworzenie platformy do społecznościowego finansowania budowy farm fotowoltaicznych, opłacalność inwestycji w domowy magazyn energii czy projektowanie farmy fotowoltaicznej na skalę przemysłową.
 

Wspieramy badania naukowe, które przyspieszą zieloną transformację Polski. Mamy nadzieję, że przynajmniej część zwycięskich projektów uda się rozwinąć i wprowadzić do powszechnego użytku. Priorytetem jest rozwój OZE w oparciu o badania naukowe. Popularyzacja zielonej energetyki i coraz większa moc zainstalowana w OZE zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski i pozwoli przyrodzie oddychać zielonymi płucami – mówi Paweł Średniawa, prezes zarządu ONDE.

ONDE, lider branży odnawialnych źródeł energii w Polsce, jest inicjatorem i organizatorem konkursu grantowego. Głównymi sponsorami są ONDE SA i Huawei Polska. 

Program wsparcia projektów innowacyjnych i naukowych SOFIA jest jednym z filarów programu ONDE Flow, którego fundamentem jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii i tematów pokrewnych.
 
Więcej informacji o projekcie na stronie www.ondeflow.pl