bo-wyniki

41 projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego

Głos oddało ponad 17,6 tysięcy mieszkańców Lublina

Znamy wyniki głosowania w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji trafi 41 projektów – 11 ogólnomiejskich oraz 30 dzielnicowych. Swój głos oddało ponad 17,6 tysięcy mieszkańców Lublina.

– Każdy nowy projekt wybrany przez mieszkańców przekłada się na podniesienie jakości życia w Lublinie. Zainteresowanie zadaniami, które są lub mogą być realizowane w ramach tego narzędzia partycypacyjnego, widzieliśmy wyraźnie podczas spotkań w ramach Planu dla Dzielnic. Dziękuję mieszkańcom i mieszkankom za zgłaszanie pomysłów, udział w głosowaniu i wybranie do realizacji projektów najważniejszych z ich punktu widzenia. Teraz nadszedł etap rozpoczęcia procedur i konkretnych działań niezbędnych do ich realizacji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Najwyższy wynik – 1656 głosów –  uzyskał w tegorocznym głosowaniu projekt ogólnomiejski „O-35 Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury”. Wśród projektów dzielnicowych zwyciężył „D-49 Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy SP 51” z wynikiem 1708 głosów. W dzielnicach zrealizowane zostaną m.in. dwa mobilne boiska w dzielnicach Kośminek i Bronowice, ścieżka rowerowa przy al. Solidarności w dzielnicy Czechów Południowy czy „Szlak Lubelskiego Koziołka” w dzielnicach Stare Miasto oraz Śródmieście. 1,2 mln zł rozdysponowano na tzw. projekty „miękkie”. Wśród nich najwięcej, bo aż 1087 głosów, uzyskał projekt O-53 „Aktywizacja sportowa przedszkolaków”. W sumie wśród zwycięskich projektów jest: 30 dzielnicowych, 4 ogólnomiejskie inwestycyjne i 7 nieinwestycyjnych.

W IX edycji Budżetu Obywatelskiego głosowały łącznie 17 684 osoby, z czego 13 971 przez internet oraz 3 713 za pomocą kart do głosowania w punktach stacjonarnych. Sumaryczna liczba oddanych głosów to 48 519. Głosowanie na projekty trwało od 23 września do 10 października. Tradycyjnie już odbywało się w formie papierowej i elektronicznej. Każdy mieszkaniec i mieszkanka Lublina, niezależnie od wieku, mogli zagłosować na maksymalnie 4 projekty: 2 dzielnicowe i 2 ogólnomiejskie. Biorąc udział w głosowaniu, jego uczestnicy zdecydowali o tym jak podzielić środki w wysokości 14,05 mln zł.

Na każdą z 27 dzielnic przypada 350 tys. zł i wszystkie dzielnice osiągnęły wymaganą do realizacji projektu granicę 100 głosów. W przypadku 3 dzielnic: Dziesiąta, Śródmieście i Szerokie, zrealizowane zostaną po 2 projekty. W dzielnicy Śródmieście na drugi projekt wybrany do realizacji, D-80 „Szlak Lubelskiego Koziołka w Śródmieściu”, będą przeznaczone 35 tys. zł, gdyż koszt pierwszego projektu, D-29 „Zielone Śródmieście – Okopowa, Narutowicza” to 315 tys. zł. W dzielnicy Szerokie zwycięski projekt D-55 „Dolina Czechówki – strefa rekreacyjna” jest wyceniony na kwotę 260 400 zł. Pozostałe 89 600 zł sfinansuje wykonanie projektu D-6 „Innowacyjna ulica – Nałęczowska na Szerokim”. Tym sposobem wykorzystano 9 350 788 zł. Pozostała kwota trafi na realizację projektów ogólnomiejskich – 1,2 mln zł na projekty nieinwestycyjne oraz 3 499 212 zł na projekty inwestycyjne. W tym wypadku, ostatnie na liście pod względem uzyskanych głosów projekty ogólnomiejskie także będą miały zapewnione tylko częściowe finansowanie i zakres ich realizacji będzie ograniczony.

Zgodnie z § 21 ust. 8 regulaminu BO na terenie jednej dzielnicy może zostać zrealizowany tylko jeden projekt ogólnomiejski inwestycyjny. Dlatego, mimo uzyskania bardzo wielu głosów, do realizacji nie zostaną skierowane: „Renowacja boisk sportowych przy ul. Bursztynowej i Biedronki” (1654 głosy) i „Budowa chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orkana” (889 głosów). Oba projekty zlokalizowane są w dzielnicy Czuby Północne, podobnie jak pierwszy na liście zwycięski projekt „Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury”, z wynikiem 1656 głosów. W dzielnicy Dziesiąta z kolei nie zostanie wykonany „D-112 Budowa parkingu na samochody osobowe przy ZSTK Lublin dla dzielnicy “Dziesiąta” (620 głosów), ponieważ na tej samej działce (nieruchomości) zlokalizowany jest projekt D-114 „Kontynuacja projektu-siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy “Dziesiąta” przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych” (637 głosów). Zgodnie z § 21 ust. 5 regulaminu na obszarze jednej nieruchomości może być realizowany tylko jeden projekt w ramach jednej edycji BO. Dlatego w tym przypadku wchodzi kolejny projekt z listy, z mniejszą ilością głosów „D-71 Sygnał od nowa” (156 głosów).

 

 Źródło:lublin.eu