zywnosciowy-sos

Fundacja Biedronki w ramach programu „Żywnościowy SOS” przekazała 80 organizacjom pomocowym e-Kody na zakupy do sklepów sieci Biedronka. Celem akcji jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu. Łączna wartość programu przekracza 5 milionów złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera inne organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej.

Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza1. Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie coraz trudniej prowadzić działalność społeczną2
 

W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać. 

Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – pierwsza została już przekazana, druga będzie w lutym. Całkowita wartość e-Kodów przyznanych w ramach programu sięga 5,2 mln zł.

 

80 organizacji ze wsparciem Fundacji Biedronki

 

Liczba beneficjentów w prowadzonym przez nas punkcie wydawania żywności to około 1500 osób miesięcznie. Dzięki wsparciu otrzymanemu od Fundacji Biedronki, już z pierwszej transzy pomocy „Żywnościowy SOS” jesteśmy w stanie przygotować ponad 400 świątecznych paczek.

Katarzyna Miłkowska ze Stowarzyszenia PORANEK, które zakwalifikowało się do programu

 

Ofiarowana pomoc jest dowodem serdeczności, współczucia oraz solidarności międzyludzkiej. Wsparcie Fundacji Biedronki pozwala nam funkcjonować w poczuciu bezpieczeństwa zapewnionego naszym podopiecznym.

Małgorzata Szymczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach

 

 


O Fundacji Biedronki

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).
 
 
  1. Źródło: „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”, https://api.ngo.pl/media/get/160530, Ostatni dostęp: 13.12.2022
  2. Źródło: „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”. Badania Klon/Jawor. Ostatni dostęp: 13.12.2022