Biuro Podróży RELAKS s.c.

RELAKS
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Województwa Lubelskiego nr 010, gwarancja ubezpieczeniowa
na rzecz swoich klientów w TU SIGNAL IDUNA S.A.

Zakres działalności:

  • Wycieczki poznawczo-edukacujne dla szkół
  • Kuligi, imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży
  • Obozy, kolonie letnie i zimowe
  • Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla zakładów pracy
  • Wczasy rodzinne
  • Sprzedaż agencyjna ofert wypoczynku renomowanych biur podróży
  • Organizacja wyjazdów na “Zielone Szkoły”

Zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.00

więcej o Turystyka i Wypoczynek RELAKS s.c. na
www.relaks.lublin.pl