Baner będący zaproszeniem na wystawę archiwalnych pocztówek lubelskich z kolekcji Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy.

„Ściskam Ciebie i całuję…”.  

Wystawa archiwalnych pocztówek lubelskich z kolekcji Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy

wernisaż 18 stycznia2024 r., g. 18

Galeria NN, ul. Grodzka 34

18 stycznia 2024 roku o godzinie 18.00 w Galerii NN (ul. Grodzka 34 Lublin) odbędzie się wernisaż wystawy archiwalnych pocztówek lubelskich z kolekcji Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy pt. „Ściskam Ciebie i całuję…”.

Doskonałym źródłem ikonograficznym przedstawiającym najstarsze widoki Lublina są kartki pocztowe. W Lublinie zostały upowszechnione pod koniec XIX wieku wraz z ożywieniem się ruchu turystycznego w mieście – po uruchomieniu linii kolejowej łączącej Lublin z Warszawą i Kowlem. 

W 2022 roku do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki uprzejmości Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy trafiła kolekcja ponad 200 lubelskich pocztówek. Wśród nich znajdziemy kartki pocztowe wydane na początku XX wieku przez czołowe lubelskie księgarnie, domy wydawnicze i stowarzyszenia; pocztówki drukowane w czasach okupacji rosyjskiej i austriackiej; karty z fotografiami Jana Bułhaka; propagandowe pocztówki z czasu drugiej wojny światowej oraz powojenne reprodukcje zdjęć E. Falkowskiego.

Wśród pocztówek z kolekcji Małgorzaty Bieleckiej-Hołdy odnajdziemy przede wszystkim karty z okresu największego rozkwitu drukowania lubelskich widoków – okresu okupacji rosyjskiej i austriackiej podczas pierwszej wojny światowej. Zasób ten bogaty jest w barwne pocztówki wydawnictwa R. Damińskiego (ul. Kapucyńska) oraz w karty wyprodukowane przez warszawską drukarnię W. Wasiutyńskiego oraz Fr. Karpowicza – m. in. dwubarwne pocztówki przedstawiające Krakowskie Przedmieście, ulicę Namiestnikowską (ul. Narutowicza), czy serię widoków lubelskich pomników. Na uwagę zasługują również widokówki wyprodukowane przez krakowskie wydawnictwo „Sztuka” w latach 1916-1918 oraz wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich – znane z mi in. barwionych widoków przedstawiających lubelskie gmachy użyteczności publicznej, place czy arterie Lublina. Z tego okresu pochodzą także kartki pocztowe wydane dzięki działalności Naczelnego Komitetu Narodowego, drukowane jako cegiełki z przeznaczeniem na wsparcie dla celów legionowych. Na pocztówkach reprodukowano fotografie Janusza Świeżego. Kolejnymi wartymi wymienienia pocztówkami znajdującymi się w kolekcji są karty sygnowane przez wydawnictwo Wł. Poniatowskiego oraz karty księgarni Witolda Cholewińskiego w Lublinie. W kolekcji odnajdziemy także wiele pocztówek z nadrukowanymi skrótami literowymi nieznanych nam wydawnictw: m. in. karty oznaczone: JWP 1916 oraz U FF F Lublin Sz.

Więcej:

    • Wystawa: https://teatrnn.pl/kalendarium/wydarzenia/sciskam-ciebie-i-caluje-wystawa-archiwalnych-pocztowek-lubelskich-z-kolekcji-malgorzaty-bieleckiej-holdy/ 

    • Wydarzenie na FB: https://fb.me/e/6tr7rWeq1

    • Artykuł o kolekcji pocztówek: https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/pocztowki-lubelskie-kolekcja-malgorzaty-bieleckiej-holdy/