ulica-jednokierunkowa

Marcin Maron – Ulica jednokierunkowa. Fotografie

21 października  – 13 listopada 2022 r.

Centrum Spotkania Kultur
 

godz. WT – CZW 13:00 – 18:00, PT – NDZ 12:00 – 18:00
wystawa niedostępna w poniedziałki

Galeria Wystaw Czasowych +1
Bilet cały – 5 zł | Bilet ulgowy – 3 zł | Niedziela – wystawa bezpłatna |
Kasa CSK (Sklepik Kulturalny CSK) oraz bilety.spotkaniakultur.com
 
 
 
Tematem wystawy są fotograficzne wizerunki pewnego domu i miejsca w centrum starego Lublina, oraz ludzie, czas i pamięć z nimi związane. Tym miejscem jest pałac Wrońskich (Hussarów) i jego okolica, ulice Wyszyńskiego i Żmigród, gdzie autor wystawy mieszkał przez trzydzieści lat. Wystawa ma być próbą wywołania przy pomocy fotografii fragmentów osobistej przeszłości oraz ujęcia historycznej aury tego miejsca.
 
Impulsem do realizacji wystawy stały się wspomnienia oraz odnalezione zdjęcia wykonane przez dziadka autora w latach 60. dwudziestego wieku – Romualda Marona, lubelskiego fotografa. Prezentowane na wystawie fotografie tworzą kilkupokoleniową narrację, w której przenikają się motywy osobiste i historyczne, dokumentalne i kreacyjne. Temat związany jest z nierozstrzygalnym pytaniem: W jaki sposób i w jakim stopniu fotografie ewokują czas przeszły? Czy są tylko pamiątką? Fotografie są dla niego śladem i znakiem tego, co było, a zarazem środkiem artystycznej konstrukcji obrazu. Dlatego zdjęciom będą towarzyszyć krótkie teksty literackie odnoszące się do problemu czasu i pamięci.
 

Marcin Maron – absolwent Wydziału Operatorskiego Realizacji Telewizyjnej i Fotografii PWSFTviT w Łodzi. Z wykształcenia operator filmowy i telewizyjny, fotografik oraz filmoznawca. Doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie Nauk o sztuce. Pracuje w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Wykłada fotografię i historię filmu. Działalność artystyczna obejmująca realizację zdjęć filmowych i telewizyjnych oraz fotografii artystycznej. Autor książek i publikacji z dziedziny historii filmu polskiego i sztuki operatorskiej. W 2020 roku wyróżniony nagrodą Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2022 roku otrzymał stypendium Prezydenta Miasta Lublin na projekt z zakresu twórczości artystycznej.
 
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin.