Otwarcie wystawy

Ludzie i książki/ People and books

17 maja 2023 r., o godz. 18:00
Plac Litewski

To zwieńczenie kilkumiesięcznego procesu zbierania w Polsce, Niemczech i Ukrainie osobistych historii dotyczących relacji z książką. Na wystawie poznamy część historii, które zostały zilustrowane kolażami Kai Kurczuk, Anny Lee, Grycji Erde. Opowieści zostały zebrane m.in. przez Jolę Prochowicz, Beatę Jewiarz, Aleksandrę Kanar, Valentynę Merzhyievską i Onno Bargfrede.


Wystawę będzie można obejrzeć na Placu Litewskim do 4 czerwca, a wszystkie historie można przeczytać na portalu społecznościowym Facebook People and Books.

Działanie jest realizowane w ramach projektu “Book=Life. Kooperatywa literacka dla rozwoju dzieci i młodzieży” realizowanego przez Ośrodek Brama Grodzka – “Teatr NN” we współpracy z Gminą Lublin.


Projekt wdrażany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa. Partnerami projektu są: Miasto Münster (Niemcy) oraz Wydawnictwo Starego Lwa ze Lwowa (Ukraina).