wroblewski

Wróblewski i po… Sztuka realizmu bezpośredniego
Zamek Lubelski, 28 kwietnia –27 sierpnia 2023

 
Andrzej Wróblewski był jednym z najwybitniejszych polskich malarzy XX wieku. Krótkie życie artysty zaowocowało wieloma oryginalnymi rozwiązaniami artystycznymi i tematami, w kolejnych dekadach podejmowanymi w różnych artystycznych ujęciach.
 
 Celem wystawy jest pokazanie przekroju jego twórczości – od wczesnych prac abstrakcyjnych, poprzez dzieła z cykli „Szoferzy” i „Rozstrzelania”, aż po późne prace, wykonywane często na papierze, delikatne studia życia codziennego, wpisane w rozrachunkowy i egzystencjalny nastrój okresu odwilży.
 
 Różnorodność i niezwykła pasja poszukiwań artystycznych oddziaływała na kolejne pokolenia twórców. Recepcja i fascynacja dziełami Wróblewskiego widoczna w pracach kolejnych pokoleń – artystów skupionych w Gruppie, grupie Wprost, „Ładnie” oraz działających w różnych mediach i reprezentujących średnie i najmłodsze pokolenie – nie dotyczy tylko podobieństw formalnych, ale rozpoznania głębszych idei malarstwa Wróblewskiego.
 
 Wystawa skupiała będzie blisko 100 obrazów i szkiców Wróblewskiego, z którymi korespondować będzie 50 dzieł wybitnych i uznanych artystów, pozwalających ukazać aktualność twórczości artysty w kolejnych dekadach. Swoimi realizacjami nadawali oni nowe sensy sformułowanemu przez krakowskiego malarza programowi „realizmu bezpośredniego”.
___

Zespół kuratorski: Marcin Lachowski, Aleksandra Blonka-Drzażdżewska, Łukasz Wiącek
Koordynacja: Małgorzata Kozieł
___
Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Narodowe w Lublinie
Fundacje Andrzeja Wróblewskiego
Patronat honorowy:
Prof. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego
Dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin
Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
 
Partner:
ALTER Hotel&Spa
Patronat medialny:
TVP Kultura
TVP 3 Lublin
Wernisażeria
Radio Lublin
Radio Centrum
SZUM
NN6T