OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022
„Święty Mikołaj biskup o miłosiernym sercu”

Zgłoszenia do
27 października 2022 r.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2022
„Święty Mikołaj biskup o miłosiernym sercu”

VIII edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas IIII i IVVIII szkół podstawowych.


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Święty Mikołaj biskup o miłosiernym sercu”. Konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz do uczniów klas IIII i IVVIII szkół podstawowych, dzieci i młodzieży z całej Polski.


Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej, której tematem jest: ,,Święty Mikołaj woczach dzieci”. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z
przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja, biskupa z Myry.


Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody oraz dyplomy.
Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii:

  •  I nagroda wynosi 2000 PLN,
  •  II nagroda 1000 PLN,
  •  III nagroda 500 PLN.


Nagrody pieniężne przydzielane są w formie stypendiów dla laureatów.

 

Szczegółowe tematy prac:
1. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja biskupa, który miał miłosierne serce i pomagał innym.

2. Przedstaw swoją wizję artystyczną świętego Mikołaja jako współczesnego człowieka miłosierdzia, bezinteresownie pomagającego innym w potrzebie.

3. Przedstaw swoją wizję artystyczną, w jaki sposób Ty możesz zostać świętym Mikołajem, okazując miłosierdzie w środowisku, w którym żyjesz poprzez konkretne
działanie, modlitwę.

4. Przedstaw swoją wizję artystyczną św. Mikołaja który z Jego czynów miłosierdzia najbardziej przemówił do Ciebie?

5. Które czyny miłosierdzia są we współczesnym świecie najbardziej potrzebne: pomoc finansowa okazywana potrzebującym, pomoc fizyczna, dobra rozmowa, ofiarowanie
czasu i talentów drugiemu człowiekowi? Przedstaw swoją wizję artystyczną św. Mikołaja działającego dzisiaj.


Harmonogram konkursu:
 Do 27 października 2022 r.– przesyłanie prac konkursowych w formie elektronicznej

 6 grudnia 2022 r. – koncert w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie połączony z galą finałową konkursu, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone będą nagrody dla laureatów.


Zgłoszenia i pełne informację o konkursie na stronie www: konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

Informacje w sprawie konkursu: swmikolaj@fsd.lublin.pl