Plakat promujący spotkanie wokół książki Jakuba Gałęziowskiego „Niedopowiedziane biografie”.

Spotkanie wokół książki Jakuba Gałęziowskiego „Niedopowiedziane biografie”

2 października 2023, godz. 18.00

Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21

Wstęp wolny!

Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu książki.

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”:

Jakuba Gałęziowskiego „Niedopowiedziane biografie”.

Książka Jakuba Gałęziowskiego dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych z powodu wojny, wojennej przemocy seksualnej, tuż powojennych aborcji i samodzielnego macierzyństwa. Tematy te wciąż są białymi plamami w polskiej historiografii i szerzej – w narracji o II wojnie światowej i jej społecznych konsekwencjach. Dzieci urodzone z powodu wojny (children born of war, CBOW) czy, jak same o sobie mówią, „dzieci wojny”, są owocem relacji okupantów z kobietami z podbitych narodów, zarówno związków dobrowolnych, jak i gwałtów. Przez lata tożsamość i pochodzenie takiego potomstwa były ukrywane przez matki, rodziny zastępcze, ale i polski system. Jakub Gałęziowski sięga do archiwów i relacji historycznych, rozmawia też z CBOW, by odtworzyć ich biografie oraz miejsce w społeczeństwie. Po roku 1989 kolejne przemilczane tematy i grupy społeczne wychodzą z cienia. Może nadeszła kolej na coming outy polskich CBOW i ich rodzin.

Autor książki jest jednym z laureatów Nagród Historycznych „Polityki” za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2022 roku. Książka została laureatką tegorocznej edycji Nagrody im. Tomasza Strzembosza. Jest również nominowana do Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Z dr. Jakubem Gałęziowskim (Uniwersytet Warszawski) rozmawiać będzie Agnieszka Jaczyńska (historyczka, nauczycielka Społecznego Liceum im. Unii Europejskiej w Zamościu oraz związana z portalem Historia BEZ KITU).

Jakub Gałęziowski – doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi. Interesuje s ię aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych. Brał udział w kilkunastu projektach dokumentacyjnych, w tym kilku międzynarodowych. Nagrał przeszło dwieście autobiograficznych wywiadów narracyjnych. Jest autorem książek opartych na źródłach mówionych oraz artykułów w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej (PTHM) i obecnie jego prezes. Członek zespołu redakcyjnego „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” (WRHM).

Spotkanie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem kanału Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na Youtube.

 

Linki:

      •   Portal „Historii bez kitu”: https://historiabezkitu.pl/;

      • Link do wydarzenia: https://fb.me/e/3bt94sOFZ

      • Youtube Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”: https://www.youtube.com/@BramaGrodzkaTeatrNN

Współpraca:

    • Księgarnia Dosłowna

Patronat medialny:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

    • Gazeta Wyborcza Lublin