w_bramie_o_ksiazce

„Spotkanie wokół książki Mariusza Zajączkowskiego „Wierzchowiny 1945″

18 września 2023 r.; godzina 18.00
 Sala Czarna, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21
Wstęp wolny!

Podczas wydarzenia będzie możliwy zakup książki.

Pracownia Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu „W Bramie o książce”: Mariusz Zajączkowski, Wierzchowiny 1945 fakty i mity, współczesne dyskursy historyczne i spory interpretacyjne o sprawstwo zbrodni i Narodowe Siły Zbrojne.

Książka jest nie tylko rekonstrukcją wydarzeń do których doszło 6 czerwca 1945 r., kiedy to ukraińscy mieszkańcy wsi Wierzchowiny zostali wymordowani przez partyzantów ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonego przez kpt. Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Jest też głosem w dyskusji nad historiografią powojennego podziemia antykomunistycznego w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem miejsca jakie w polskiej pamięci narodowej zajmuje nurt nacjonalistyczny podziemia czyli NSZ i NZW. Co więcej, książka „dotyka kwestii zasadniczych dla badacza dziejów najnowszych tj. warsztatu naukowego, etyki i etosu historyka.”

Z dr. Mariuszem Zajączkowskim (ISP PAN) rozmawiać będzie dr Sławomir Poleszak (ISP PAN, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”).
Dr Mariusz Zajączkowski – historyk i politolog. Od 2009 r. związany z Instytutem Studiów Politycznych PAN, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Dziejów Ziem Wschodnich. W latach 2000–2022 był pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, a następnie Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Swoje zainteresowania badawcze koncertuje na stosunkach polsko-ukraińskich w latach drugiej wojny światowej i okresie Polski Ludowej, skupiając się przede wszystkim na dziejach ukraińskiego podziemia nacjonalistycznego (OUN-B i UPA) oraz jego obrazie w komunistycznej propagandzie. Autor m.in. „Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (2015); „Pod znakiem króla Dawida. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950” (2016) oraz wspólnie z Grzegorzem Motyką i Tomaszem Stryjkiem „Międzynarodowe aspekty akcji >>Wisła<<” (2020).
Spotkanie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem kanału Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na Youtube.

Linki:
Portal „Historii bez kitu”: https://historiabezkitu.pl/;
Link do wydarzenia: https://fb.me/e/1uVqJN82R;
Youtube Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”: https://www.youtube.com/@BramaGrodzkaTeatrNN