spotkanie-ksiazka

„Czekanie na rewolucję. Komuniści w II Rzeczypospolitej 1921–1926” – spotkanie o książce Andrzeja Friszke
12 kwietnia 2024 r,  godz. 18.00 
Sala czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

12 kwietnia (piątek) 2024 roku o godzinie 18.00 w sali czarnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” odbędzie się spotkanie z profesorem Andrzejem Friszke dotyczące jego książki „Czekanie na rewolucję. Komuniści w II Rzeczypospolitej 1921–1926”. Z profesorem Andrzejem Friszke (ISP PAN) rozmawiać będzie profesor Mirosław Filipowicz (KUL). Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „W Bramie o książce” organizowanego przez Pracownię Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej im. Jerzego Kłoczowskiego Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz portal HistoriaBEZKITU.pl.


Według recenzji profesora dr. hab. Szymona Rudnickiego: „Dla Autora komuniści są to w ogromnej większości ludzie ideowi, którzy się mylili w swoich prognozach na rozwój społeczeństwa, a tym bardziej chcieli stosować metody, co do których szkodliwości Autor nie ma wątpliwości. Jego sympatia jest po stronie socjalistów. Friszke ukazuje tragedię tych nieraz bardzo inteligentnych i wykształconych ludzi, którym wyłamywano ręce. Na razie ideologicznie, ale za kilka lat i fizycznie.”

Prof. dr hab. Andrzej Friszke – absolwent UW, badacz dziejów najnowszych. Jeden z największych znawców II Rzeczpospolitej i PRL, życia politycznego emigracji oraz historii opozycji politycznej w Polsce po 1944 r. Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Politycznej Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1982 r. kieruje działem historycznym czasopisma „Więź”. W latach 1999–2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a w latach 2011–2016 członek Rady IPN.W ostatnich latach opublikował: „Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty” (2011); „Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności” (2011); „Rewolucja Solidarności 1980–1981” (2014); „Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka” (2015); „Związek Harcerstwa Polskiego 1956–1963. Społeczna organizacja wychowawcza w systemie politycznym PRL” (2016); „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981–1984” (2018); „Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892–1920” (2020).

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny oraz będzie dostępna transmisja online na kanale YouTube Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”:

https://www.youtube.com/@BramaGrodzkaTeatrNN/streams