Plakat będący zaproszeniem na spotkania autorskie z prof. Janem Grosfeldem i prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem.

Spotkania z prof. Janem Grosfeldem i prof. Sławomirem Jackiem Żurkiem

10 maja 2024r., g. 17

(Aula Klasztoru oo. Dominikanów)

 Jan Grosfeld – ekonomista, politolog, profesor nauk społecznych  o specjalności antropologia polityczna, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski otrzymał nagrodę im. ks. Stanisława Musiała (2020 r.) oraz nagrodę Menora Dialogu (2022 r.) . Pochodzi z zasymilowanej rodziny żydowskiej, przyjął chrzest w 1981 r. Od 1985 r. uczestniczy w Drodze neokatechumenalnej.

 Sławomir Jacek Żurek – literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, autor książek o literaturze polsko-żydowskiej, wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury współczesnej oraz esejów i artykułów popularnych. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. Od 1983 r. uczestniczy w Drodze neokatechumenalnej.

Podczas spotkań autorzy opowiedzą o książce “Pałac płonie”, relacjach z Bogiem, historii Polski, przemianach, które miały miejsce w XX wieku i relacjach polsko-żydowskich.