Zdjęcie publiczności podczas wydarzenia zorganizowanego przez redaktorów magazynu Kultura Enter.

Rozmowy o wolności: wolność mediów? | Kultura Enter

30 marca 2023 r., godz. 17.00 

Warsztaty Kultury w Lublinie, 

ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II p.

Wstęp wolny

Warsztaty Kultury w Lublinie serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu „Rozmowy o wolności” magazynu Kultura Enter. Tym razem dyskusja będzie dotyczyła podstawowych praw obywatelskich, w tym szczególnie wolności słowa i wypowiedzi. Podczas spotkania uczestnicy zastanowią się nad istotą wolnych mediów, które są gwarantem niezależnych społeczeństw demokratycznych. Zaproszeni do dyskusji goście opowiedzą również o ograniczeniach, jakie pojawiły się względem mediów publicznych w ostatnim czasie.

Wolność słowa, wyrażana m.in. poprzez środki przekazu, jest tradycyjną wolnością konstytucyjną gwarantowaną przez art. 54. Natomiast art. 14 w Konstytucji RP zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Kiedy i w jaki sposób te niezbywalne wartości i gwarancje są naruszane? Z prof. Iwoną Hofman i red. Tomaszem Kowalewiczem rozmawiać będzie medioznawczyni dr Agata Fijuth-Dudek.

Biogramy:

Prof. Iwona Hofman – medioznawczymi, politolożka, mecenaska nauki i kultury. Autorka 16 monografii, redaktorka 15 książek naukowych,a współautorka serii wydawniczej „Współczesne media” (26 tomów) i 4 monografii, ponad 170 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dyrektorka Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) oraz prezeska Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Tomasz Kowalewicz – dziennikarz lubelskiej Gazety Wyborczej i wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa UMCS.

Dr Agata Fijuth-Dudek – absolwentka Wydziału Politologii UMCS, w Zakładzie Dziennikarstwa obroniła pracę doktorską dotyczącą publicystyki Leopolda Ungera w paryskiej „Kulturze”. Interesuje się historią prasy i problemami współczesnego dziennikarstwa. Wieloletnia rzeczniczka prasowa lubelskiego oddziału IPN. Wykładowczyni w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Warsztaty Kultury w Lublinie polecają także kolejne spotkania na Grodzkiej 5a:

4 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 | Polka ateistka kontra Polak katolik | Kultura Enter

27 kwietnia 2023 r., godz.17.00 | Spotkanie autorskie z Dawidem Szkołą | Kultura Enter