Porozumienie o Współpracy między Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie
a Polskim Teatrem Studio w Wilnie

 

W sobotę, 26 sierpnia 2023 r., Redbad Klynstra-Komarnicki Dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Edward Kiejzik Dyrektor Polskiego Teatru “Studio” w Wilnie oficjalnie podpisali porozumienia o współpracy artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej podczas wyjątkowego wydarzenia „Sentymentalny spacer po ulicach Wilna” inaugurującego tę współpracę, zorganizowanego wspólnie z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie.

Celem tego historycznego aktu współpracy jest wzmacnianie relacji kulturalnych między obiema placówkami, wspólne prezentowanie spektakli teatralnych i działań edukacyjnych, a także wymiana doświadczeń w zakresie popularyzacji polskiego dziedzictwa teatralnego i kulturowego.
Zawarcie porozumienia jest dowodem na dążenie obu teatrów do budowy partnerskich relacji oraz wspólnego działania na rzecz ożywiania i promowania kultury oraz sztuki teatralnej. Strony porozumienia zobowiązują się do realizacji projektów o wysokich wartościach artystycznych i merytorycznych, oraz do wspólnych działań promocyjnych i organizacyjnych.


W ramach porozumienia, obie strony zamierzają tworzyć płaszczyznę wspólnych działań, a także podejmować wspólne inicjatywy w celu pozyskania środków finansowych na realizację projektów artystycznych i edukacyjnych.

Dzięki temu porozumieniu, teatry dają wyraz swojej woli i zaangażowania w dalszą współpracę, przyczyniając się do wzmacniania więzi między kulturami Polski i Litwy.
Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: Pani Agnieszka Komar-Morawska – Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Jarosław Cymerman – Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Pan Marek Majewski – Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Pani Bogna Bender-Motyka Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, Pan dr Marcin Gapski – Dyrektor Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków.

„Sentymentalny spacer po ulicach dawnego Wilna”
Inauguracja Współpracy Teatrów


Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej oddział Muzeum Narodowe w Lublinie oraz Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie wspólnie zorganizowały wyjątkowe wydarzenie inaugurujące długotrwałą współpracę z Polskim Teatrem “Studio” w Wilnie.

Ten dzień przeszedł do historii jako wyjątkowy dla miłośników teatru i kultury, za sprawą zorganizowanego wydarzenia „Sentymentalny spacer po ulicach Wilna” podczas, którego Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oraz Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie ogłosiły inaugurację współpracy z renomowanym Polskim Teatrem “Studio” w Wilnie. To historyczne połączenie kulturowe miało na celu ożywienie sentymentalnych wspomnień i przypomnienie o wyjątkowej roli, jaką teatry polskie odgrywały w Wilnie.


Polski Teatr “Studio” to ikona kulturalna Wilna, założona w 1960 roku przez Liliję Kiejzik oraz jej syna Edwarda. Teatr ten stał się centrum artystycznym, organizującym nie tylko spektakle, lecz także spotkania, warsztaty i festiwale. Współpracując z różnymi teatrami w Polsce i organizacjami na Litwie, “Studio” odegrało kluczową rolę w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego i artystycznego.


Wydarzenie rozpoczęło się projekcją filmu dokumentalnego “Liliia Kiejzik – portret”, ukazującego postać i działalność założycielki Polskiego Teatru “Studio”. Następnie, tego samego dnia wieczorem, zaplanowany jest niezwykły spektakl muzyczny “Na Wileńskiej Ulicy”, wyreżyserowany przez Liliję Kiejzik, który przeniósł widzów w podróż do wielonarodowego Wilna sprzed lat. Inspiracją do przedstawienia stały się utwory literackie i muzyczne z tamtej epoki, tworząc unikalną atmosferę tego okresu. Następnie został zaprezentowany spektakl muzyczny “Na Wileńskiej Ulicy” to podróż w czasie, która łączy polskie, litewskie i jidysz dźwięki, odtwarzając sentymentalny nastrój ulic dawnego Wilna. Jarosław Cymerman, zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, określił Wilno jako “stolicę polskiego teatru poza Macierzą”, podkreślając znaczenie tego miasta dla kultury teatralnej.