lublin-staremiasto

Lublin to hit wśród turystów

Blisko 1,6 mln podróżnych odwiedziło nasze miasto w 2023 roku. To o 65% więcej gości krajowych i aż 7-krotnie więcej przyjezdnych z zagranicy niż w 2022 roku. Miasto osiągnęło kolejny rekord, a branża turystyczna nieustannie się rozwija.

– Kolejny już rok odnotowujemy znaczący wzrost liczby osób odwiedzających Lublin. W 2023 roku to blisko 1,6 mln turystów. Bardzo cieszy nas ten trend, szczególnie w kontekście rosnącej popularności wśród gości zagranicznych. Nowe rekordy w ruchu podróżnych to między innymi efekt skutecznej współpracy Miasta z lubelską branżą turystyczną. Bardzo dziękuję lokalnym przedsiębiorcom za ich profesjonalizm, otwartość na wspólne działania oraz determinację, dzięki której lubelska turystyka nie tylko przetrwała wyzwania, jakie w ostatnich latach stanęły przed całym sektorem turystycznym, ale dodatkowo wzbogaciła swoją ofertę o kolejne atrakcyjne produkty i usługi – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin

W 2023 roku do Lublina przyjechało 1,588 mln podróżnych, z czego prawie 1,245 mln turystów krajowych oraz 343 tys. zagranicznych. Z kolei cały Lubelski Obszar Metropolitalny odwiedziło blisko 2,3 mln osób, w tym około 1,8 mln przyjezdnych z Polski i 500 tys. z zagranicy. Wśród gości krajowych, którzy przyjechali do naszego miasta, 670 tys. to turyści, czyli korzystający z noclegu, zaś pozostałe 575 tys. to odwiedzający, czyli osoby, które spędziły w Lublinie 1 dzień. Spośród tych, którzy zdecydowali się na nocleg najliczniejszą grupę stanowili podróżni, którzy pozostali w naszym mieście od 2 do 4 nocy – 42%. Ponadto 38% turystów skorzystało z jednego noclegu, a 16% od 5 do 7 noclegów. Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to utrzymuje się tendencja zaobserwowana w ostatnich latach – Lublin najchętniej odwiedzają ludzie młodzi. W ubiegłym roku osoby do 30. roku życia stanowiły aż 48% wszystkich przyjezdnych*.

– 2023 rok był dla nas niezwykle intensywnym czasem, w którym skupiliśmy się na potrzebach młodych w związku z tytułem Europejskiej Stolicy Młodzieży. Działania podjęte w ramach obchodów przyniosły efekty i Lublin przyciągnął tysiące młodych ludzi, którzy stanowili blisko połowę wszystkich podróżnych. Jestem pewna, że jako ESM daliśmy się poznać jako miejsce otwarte i warte odkrycia, a kolejne miesiące będą przynosiły jeszcze lepsze statystyki w związku ze staraniami Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Podobnie jak w poprzednich latach, do Lublina najliczniej przyjeżdżali goście z województwa lubelskiego (510 tys.) i mazowieckiego (440 tys.). Następnie byli to mieszkańcy Małopolski (54 tys.), Śląska (42 tys.) i Podlasia (35,5 tys.). Natomiast miejsca, które zwiedzano najchętniej to: Zamek Lubelski, który odwiedziło ponad 1 mln osób, Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście oraz Plac Litewski z fontanną multimedialną. Popularnością wśród przyjezdnych cieszyły się także tereny zielone, takie jak Ogród Saski czy Zalew Zemborzycki. 

Lublin zanotował również duży wzrost, jeśli chodzi o liczbę podróżnych zagranicznych. W ubiegłym roku nasze miasto odwiedziło około 343 tys. obcokrajowców, w tym 46 tys. turystów oraz 297 tys. odwiedzających. To blisko 7 razy więcej gości z zagranicy w porównaniu z 2022 rokiem. Spośród nich do Lublina najchętniej przyjeżdżali obywatele Niemiec (140 tys.), Izraela (46,5 tys.) oraz Wielkiej Brytanii (39,5 tys.). Ponadto, po raz pierwszy wśród najliczniejszych grup podróżnych, znaleźli się Kanadyjczycy (12 tys.) i Czesi (10,5 tys.). W analizie nie zostali ujęci przyjezdni z Ukrainy, których ruch, choć wyraźnie osłabiony, wciąż może mieć charakter migracyjny.

Miasto systematycznie wspiera rozwój lubelskiej turystyki. Działania podjęte jeszcze w 2020 roku, w tym powołanie Biura Rozwoju Turystyki oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, pozwoliły na przeprowadzenie skoordynowanych akcji i programów wspierających branżę turystyczną w mieście. 

– Instytucjonalne wsparcie okazało się szczególnie ważne i potrzebne w ostatnich czterech latach, kiedy branża turystyczna musiała zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami wynikającymi m.in. z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, wojny w Ukrainie i wzmożonego ruchu migracyjnego czy wysokiej inflacji. Zbudowana współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy samorządem, instytucjami i przedsiębiorcami branży turystycznej, pozwoliły przystąpić do realizacji wspólnych działań promujących Lublin, jako atrakcyjną destynację turystyczną w kraju i za granicą – mówi Marcin Kęćko, Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Wśród podjętych działań należy wyróżnić, m.in. realizowane w czasie pandemii akcje „Ratujemy Gastro w Lublinie”, #CityWillWait, czy uruchomienie strony zostanwdomu.lublin.eu. To także nowa formuła Sezonu Lublin, która dała szansę lokalnym przedsiębiorcom, by po trudnym czasie pandemicznych ograniczeń, na nowo zaprezentować pełną ofertę swoich usług, a turystom oraz mieszkankom i mieszkańcom szeroki wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu. 

Miejskie działania to również odświeżona aplikacja Turystyczny Lublin, uzupełniona o moduł AR, dzięki któremu jej użytkownicy mogą zobaczyć nieistniejące już w przestrzeni Lublina zabytki. Z kolei nowy festiwal „Kuchnia Inspiracji” jest odpowiedzią na rozwijający się globalny trend turystyki kulinarnej, a jego celem jest przedłużenie aktywności turystycznej w naszym mieście o kolejny miesiąc, czyli listopad. Natomiast akcją promującą ofertę lubelskich restauracji oraz zachęcającą do odłożenia telefonu i wspólnego spędzenia czasu podczas posiłku jest „Inspiruje nas rozmowa”. W 2023 r. projekt otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowacyjny Samorząd Serwisu Samorządowego PAP promującym kreatywne rozwiązania na rzecz innowacyjności. 

Dokładnie 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Miasto Lublin w 2018 roku powołało do życia program Przewodnik Inspiracji, w którym dziś udział bierze 27 doświadczonych, kreatywnych przewodników miejskich. W ramach programu oferują oni 70 autorskich tras zarówno ogólnych, jak i tematycznych, podczas których prezentują mniej znane ciekawostki o mieście.

* Dane o ruchu turystycznym są gromadzone na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin, do której należy Miasto Lublin, na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych.

źródło:lublin.eu